Food fotografie

The winners from #onlyonedrink

DRUMROLLS>>My very big compliments to everyone who took part last month in #onlyone drink
You’ve taken yourselves out of your comfort zone, I can say that!
Dark moody shots, playing with shadows and hard light, splashes, messy look, playing with colors and recipes for drinks…so beautiful to see.
But in the end I had to choose 3 winners….
Are you ready? (swipe fool right to see the pictures)Winner 1: @virkvispel
The orange colour of the apple juice, it looks like silk…the Cape gooseberry on the glass (which stays perfectly in place) and do you see that the glass is not in the middle on the holder but just a little to the left? And the light is perfect.
Congratulations Kare you can choose a vinyl backdrop at @myluciebackdrops !

DRUMROLLS>>>Mijn aller aller grootse complimenten aan iedereen die hebben mee gedaan afgelopen maand aan #onlyonedrink
Jullie hebben jezelf uit je comfort zone gehaald, dat kan ik wel zeggen!
Dark moody shots, spelen met shaduwen en hard licht, splashes, messy look, spelen met kleuren en recepten voor drankjes…zo mooi om te zien.
Maar uiteindelijk moest ik 3 winnaars kiezen……
Ben je er klaar voor? (swipe naar rechts om de foto’s te zien)

Winner 1: @virkvispel

De oranje kleur van de appelsap, het lijkt wel zijde…de Kaapse kruisbes op het glas (die perfect blijft zitten) en zie je dat het glas niet in het midden staat op de houder maar net iets naar links? En het licht is perfect.
Gefeliciteerd Kare je mag een vinyl backdrop uitkiezen bij @myluciebackdrops !

Winner 2: @baiba_opule
The color of this drink elderflower-gin…so beautiful.
The styling around it not too much but subtle, you see that something else is happening around it. The focus is totally on what is happening in the glass. On top of the drink it’s darker and underneath it’s lighter purple.

Winner 2: @baiba_opule
De kleur van dit drankje elderflower-gin….zo prachtig.
De styling erom heen niet teveel aanwezig maar wel subtiel , je ziet dat er iets anders om heen gebeurt. De focus is totaal op wat er in het glas gebeurt. Bovenop het drankje is het wat donkerder en onder weer lichter paars.

Winner 3: @katkasleafylife
My breath was taken away when this picture came before my eyes; that light on the glass, the colour of the drink and around it totally dark, beautiful!

Congratulations winners all three of you win a pack on my blog http://www.mylucie.com with photo and link to your Instagram account!

Winner 3: @katkasleafylife
Mijn adem werd weggenomen toen deze foto voor mijn ogen kwam; dat licht op het glas, de kleur van het drankje en daaromheen totaal donker, prachtig!

Gefeliciteerd winnaars jullie winnen alledrie een pakje op mijn blog http://www.mylucie.com met foto en link naar jullie Instagram account!

New challenge for June: #onlyonesalad

And those who have subscribed to my newsletter have known for a few days…for the month of June you can challenge yourself on #onlyonesalad
This can be a recipe but also grilled vegetables as salad or ingredients for a salad, a salad with fruit….really try to do something different. Play with hard light, try to focus on what’s happening in the plate, play with new props.

How can you participate?

  • Place a photo of a salad, you can place multiple photos the whole month of June.
  • Use the hashtag #onlyonesalad and don’t forget to mention me in your text @luciebeck and tag me so I can see your photo.
  • Show you behind the scenes in your stories, then I can share it;-)

Winner 1 wins a vinyl backdrop from @myluciebackdrops
You may choose this one yourself and it will be sent to you wherever you live.
Winner 1, 2 and 3 win a spot on this website.

En degene die geabonneerd zijn op mijn nieuwsbrief weten het al een paar dagen…voor de maand Juni kun je jezelf uitdagen op #onlyonesalad
Dit kan een recept zijn maar ook gegrilde groentes als salade of ingrediënten voor een salade, een salade met fruit…..probeer echt iets anders te doen. Speel met hard licht, probeer te focussen op wat erin het bord gebeurt, speel met nieuwe props.

Hoe kun je meedoen?

  • Plaats een foto van een salade, je kunt meerdere foto’s plaatsen de gehele maand juni.
  • Gebruik de hashgtag #onlyonesalad en vergeet niet mij te noemen in je tekst @luciebeck en mij te taggen zodat ik je foto kan zien.
  • Laat je behind the scenes zien in je stories, dan kan ik deze delen;-)

Winnaar 1 wint een vinyl backdrop van @myluciebackdrops
Deze mag je zelf uitkiezen en wordt naar je toe gestuurd waar je ook woont.
Winnaar 1, 2 en 3 winnen een plek op deze website.

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.