Werk Fotografie en Styling

cupcakes fotografie
Fotograaf – food fotograaf- interieur fotograaf- food stylist- prop stylist
Ik werk als fotograaf, food stylist en prop stylist . Ik fotografeer voor verschillende bedrijven, ondernemers of webwinkels. Denk aan restaurants, online food bedrijven, eetcafés of catering bedrijven.
De foto’s kunnen gebruikt worden voor de website en als content voor de social media.
Ook ben ik interieur fotograaf en fotografeer ik huizen voor binnenkijkers of maak ik foto’s voor woonwinkels.
Libelle productie   

Product fotograaf

Ook ben ik werkzaam voor webshops of winkels die bijvoorbeeld tafel accessoires verkopen zoals servies, keramiek, bestek, houten planken of ander keuken spullen (product fotografie). Voedsel producten, wijnmerken of bakkers kunnen ook bij mij terecht.

product foto armband Lucie Beck

Reportage fotograaf

Wil je dat er een verhaal wordt verteld, een reportage wordt vast gelegd met foto’s? Ook kan er voor tekst worden gezorgd.

herfst foto

Food blog

Heb je een foodblog en heb je te weinig tijd om foto’s te maken? Ik kan de food foto’s verzorgen voor je blog.

food styling coach

Hoe ga ik te werk met fotografie?

Ik werk het liefst met daglicht maar werk ook met kunstmatig licht.
Mijn stijl is dat je kunt zien dat er een “story” aan de gang is, samen proberen we jouw verhaal te vertellen door middel van de foto.
Als het handig is, maak ik eerst een moodboard aan om zo te kijken voor de sfeer en ideeën.
Daarnaast kan ik niet alleen foto’s maken van eten maar ook bijvoorbeeld van het personeel in het bedrijf of de sfeer in een zaak.
Ik kan op locatie komen om foto’s te maken. Ook kan ik in mijn eigen studio foto’s maken, afhankelijk van wat er gefotografeerd moet worden.

Recept ontwikkeling

Ook kun je bij mij terecht voor recept ontwikkeling, recepten koken, stylen en fotograferen. Ik werk dan samen met anderen.

Stijl

Zoals je op mijn blog en portfolio kun zien heb ik een eigen stijl: gestyled, er mag een beetje “gerommel” zijn (zoals kruimels bij een taart) maar het onderwerp staat centraal.  Deze stijl hanteer ik graag bij klanten. Uiteraard kan het ook iets strakker of losser, dit is handig om dit van tevoren te bespreken.

– Benzinekosten 0,35 km heen en terug.
– Als de reistijd langer is dan 1 uur bereken ik EUR40,- excl. btw in berekening per uur (vanuit Breukelen).
– Aanschaf van ingrediënten of specifieke props breng ik in rekening.
– De styling materialen zoals achtergronden, bestek, borden en tafelaccessoires breng ik zelf mee. Uiteraard is het mooi als er ook eigen inbreng is van tafel accessoires.
– Na het maken van de foto’s bewerk ik de foto’s na in een fotobewerkingsprogramma. De foto’s verstuur ik per WEtransfer in JPEG formaat in hoge resolutie.
– Van tevoren bespreken we ook of je liggende foto’s (landschapsfotografie) wilt hebben  en/of ook staande foto’s (portretformaat, meest gangbaar in foodfotografie).
– Ook graag aangeven in welke resolutie/formaat je de foto’s wilt ontvangen.

food fotograaf

Offerte aanvragen

Heb je interesse? Neem dan contact met mij op dan kunnen we de mogelijkheden bespreken.Je kunt mailen, bellen of onderstaand formulier invullen:

Mail: lucie@meinit.nl
Telefoon: 06-24902716

Recensies van klanten

Lekkeretenmetlinda.nl, foodblog:

Ik ben een foodblogger en maakte altijd zelf mijn foto’s. Nu organiseer ik met Lucie 2x per maand een kookdag, waarbij we 8 tot 9 recepten op de foto zetten. Lucie bereidt haar werk goed voor en zorgt dat ze de juiste props en backgrounds meeneemt. In een korte tijd heeft ze mijn stijl van fotografie eigen gemaakt, die toch heel anders is dan haar eigen foto’s. Ze voelt goed aan, als ik toch nog niet helemaal tevreden ben over een setting. Daarnaast is Lucie een prettige dame om mee samen te werken. Ik ben zeer tevreden over onze samenwerking.

De Vreemde Vogel, bed & breakfast:

“We hebben Lucie gevraagd om de gerechten van onze nieuwe herfstkaart te fotograferen. Haar stijl past perfect bij De Vreemde Vogel; puur, sfeervol en natuurlijk. Maar altijd met aandacht voor details en verhalend. Een zeer fijne samenwerking; een aanrader!!!”

Broodje Midas in Woerden:

“Op een mooie zomer middag was Lucie foto’s aan het maken bij de overburen. Op een gegeven moment bestelde Lucie een Burger om te fotograferen.
Met veel enthousiasme en creativiteit kregen we hele toffe stoere eigentijdse foto’s te zien die we nog niet eerder hadden gezien.
Na 2 afspraken kort erna hebben we een hele serie toffe foto’s gemaakt van food close ups tot table settings & van portretten tot interieur. Allemaal met de creativiteit van Lucie en input in de opmaak hebben we een super tof resultaat.
Lucie is een topper die zeer gedreven vol met passie haar foto’s schiet op een zeer creatieve vernieuwende trendy manier, een absolute aanrader. “

Inge Titulaer, Seats2Meet Utrecht CS:

“Met als doel het in 1 lijn krijgen van alle F&B opties uit het boekingssysteem van Seats2Meet Utrecht  gingen Lucie en ik aan de slag. Om 8.00 uur in de ochtend want we hadden bedacht, zeer ambitieus, om alle benodigde foto’s op 1 dag te schieten. Zij als foodfotografe en ik als assistent die zorgde voor de aanlevering van alle fooditems. Het ging gesmeerd. Per foto zoeken naar de juist hoek, de bijpassende props en dan weer op naar de volgende. Ruim voor de bedachte deadline waren we klaar en enthousiast over het resultaat en enigszins verrast van de soepele samenwerking. Zeker voor herhaling vatbaar! Benieuwd hoe de boekingen zich gaan ontwikkelen met deze mooie foto’s!”

 Contactformulier


Work photography and Styling


Food photographer & food stylist & prop stylist

I work as a photographer, food stylist and prop stylist. I shoot for several companies, magazines or web shops. Think of restaurants, online food companies, cafes or catering companies.
My photos can be used for the website and as content for social media.

Product photographer

Also, I am working for web shops or stores that sell accessories such as, for example, table crockery, ceramics, cutlery, wooden planks or other kitchen stuff (product photography). Food products, wine brands or bakers can also contact me.

Reportage photographer

Would you like that a story is told, a report identifies with pictures? Text can also be provided.

Blog content

Do you have a creative blog or a food blog and you have a little time to take pictures? I can take care of the photos for your blog and possibly content if necessary.

How will I start?

I prefer to work with natural light but also work with artificial light.
My style is that you can see that there is a “story” going on, together we try to tell your story through the picture.
If it is convenient, I first create a mood board to so to look for the atmosphere and ideas.
In addition, I can not only take pictures of food but also for example by the personnel at the company or the atmosphere in a restaurant.
I can come to you to take pictures. Also, I can make photos in my own studio, depending on what is photographed.

Recipe development

You can also contact me for recipe development, recipes cooking, styling and shooting. I work together with Bourgondie.

My style

As you can see on my blog and portfolio, I have a own style: styled, there should be a little “messy” (such as crumbs at a cake) but the subject is central. I like to use this style to customers. Of course it can also something tighter or looser, this is useful to discuss this in advance.

Request a quote

Are you interested? Please contact me on then we can discuss the possibilities. You can email us, call or fill out the form below:

Mail: lucie@meinit.nl
Phone: 06-24902716

Collaborations:

You have a great idea for a cooperation or anywhere else that I can help? I get energy to collaborate with others, you can always send me a message with your proposal.
Do you want me to write about your products? I love to ceramics, table accessories, linen or food products.
It’s my own choice if I decide if I will write a blog post about.
The products you can send it to:
Lucie de Bock
Walker of Collenstraat 27
3621 CK Breukelen

Customer reviews

Lekkeretenmetlinda.nl Foodblog:

“I am a foodblogger and always made my photos by myself. Now I organise 2 x per month a meeting with Lucie and we photographing 8 to 9 recipes.
Lucie prepares the work well and bring the right props and backgrounds. In a short time, she has my style of photography, which is very different from her own photos. She feels good, if I’m still not entirely happy about a setting. In addition, Lucie is a pleasant lady to work with. I am very satisfied with our cooperation.”

De Vreemde Vogel, bed & breakfast:

“We have asked Lucie  for the dishes of our new autumn menu to photograph. Her style perfectly matches De Vreemde Vogel; pure, attractive and naturally. But always with attention to detail and narrative. A very fine cooperation; a must! ”

Broodje Midas in Woerden:

“On a beautiful summer afternoon Lucie was making photos at the neighbors. At one point ordered Lucie a dish to photograph.
With great enthusiasm and creativity we got great  photos that we have not previously had seen.
We got a whole series of great photos made of food close ups to table settings & portraits to interior design. All with the creativity of Lucie we have a super great result.
Lucie is a topper that works very passionate.  Her photography is very creative on an innovative trendy way, an absolute must. ”

Inge Titulaer, Seats2Meet Utrecht CS:

“The purpose in 1 line of all F & B options from the booking system by Seats2Meet Utrecht,Lucie and I went to work.
From 8.00 am in the morning because we had figured out, very ambitious, to all the photos in 1 day to shoot. As a food photographer and I as an Assistant who provided for the delivery of all food items, it went smoothly. Per photo search to the right corner, the matching props and then back on to the next. Well before an imagined deadline we were ready and excited about the result and somewhat surprised by the smooth cooperation. Definitely worth repeating! Wondering how the bookings will develop with these beautiful photos! ”

Work photography and Styling

Food photographer & food stylist & prop stylist
I work as a photographer, food stylist and prop stylist. I shoot for several companies, entrepreneurs or Web shops. Think of restaurants, online food companies, gastropubs or catering companies.
The photos can be used for the website and as content for social media.
Product photographer

Also, I am working for Web shops or stores that sell accessories such as, for example, table crockery, ceramics, cutlery, wooden planks or other kitchen stuff (product photography). Food products, wine brands or bakers can also contact me.

Reportage photographer

Would you like that a story is told, a report identifies with pictures? Text can also be provided.

Blog content

Do you have a creative blog or a food blog and you have a little time to take pictures? I can take care of the photos for your blog and possibly content if necessary.Work photography and Styling

Food photographer & food stylist & prop stylist
I work as a photographer, food stylist and prop stylist. I shoot for several companies, entrepreneurs or Web shops. Think of restaurants, online food companies, gastropubs or catering companies.
The photos can be used for the website and as content for social media.
Product photographer

Also, I am working for Web shops or stores that sell accessories such as, for example, table crockery, ceramics, cutlery, wooden planks or other kitchen stuff (product photography). Food products, wine brands or bakers can also contact me.

Reportage photographer

Would you like that a story is told, a report identifies with pictures? Text can also be provided.

Blog content

Do you have a creative blog or a food blog and you have a little time to take pictures? I can take care of the photos for your blog and possibly content if necessary.BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewarenBewarenBewaren

BewarenBewarenBewarenBewaren

BewarenBewarenBewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewarenBewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewarenBewarenBewaren

BewarenBewarenBewarenBewaren

BewarenBewarenBewarenBewaren

BewarenBewarenBewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

%d bloggers liken dit: