How I became a food photographer and food stylist

The urge to create

The freedom to be allowed to do so and where your heart flows faster. Create, follow your feeling, getting all the  all knowledge like a sponge, inspire people and get inspired by others.


Sometimes it feels like I’m in a flow when I’m styling. Shooting, develop myself, experiment, practice and learn. Feel passion, dreams and focus on the future.

For that I was searching after I sold my previous company in 2016.

This was a company in creative workshops and that I held for 8 years. In this company I worked with 8 freelance creative people who did my workshops on location.
But the turnover didn’t grow and everything I did in terms of marketing; it didn’t yield enough money. Because of this my motivation decreased.
In the meantime, I also worked in childcare.

After child number 3 was born, I helped with a start up with a similar company that I had at that time.
But after not getting much sleep and in my maternity time leading a meeting again, I thought, what am I doing?!

I sold my company to the other start up because they had overlapping workshops. My company was a one-man business but easily found on Google, so I was able to sell it (that’s where I learned my marketing tools).

Then I didn’t have a company anymore. I earned my money in childcare but after 6 months it started itching again.
My husband came home and I said; I have a blog Mylucie.com and I am going to use this as my creative process and share it with my followers.

I started taking pictures again, just on automatic mode and shared it on my blog. I tried out different themes. In the beginning they were a lot of DIY’s but at a certain point they became more flatlays.
I started looking online for more tips on styling and photography in one but found out that there wasn’t much to find.
But what I found I wanted to learn all about.

At one point I had a partnership with a brocante shop; I was allowed to use their props and took pictures of them, they had beautiful pictures and mentioned my name and website.
Her husband suggested to take a real “men’s picture” with a hamburger and fries. I was still totally in the flower phase and flatlays but I thought; what have I got to lose?
Then these became really cool food photos (read it in this blog post) and all of sudden the owner of the restaurant asked what my hourly rate was…..
This was my very first client (and still a client of mine). After this I thought: “Lucie, focus NOW on foodphotography and foodstyling“.
Because this is a niche, a specialty and my heart started beating faster.

I followed all the courses and workshops that existed about food photography and foodstyling, online and offline. But I wasn’t always happy with what I was looking for in a workshop.
That’s why I soon started giving workshops myself. Soon I created the 1 on 1 foodphotography lessons in my photo studio and discovered that I really enjoy sharing my knowledge.
In Corona time I discovered the online foodphotography courses and this was also super fun to do.
Where I used to desperately wanted to keep everything a secret in my previous company, now it was great to share my knowledge. And also to notice that you get a lot in return.

Also my creativity from the past (I studied creative therapy art) I can now use in making my backdrops.

Prices

In 2018, I won the 3rd prize at “Pink Lady Food Photographer of the Year” in the category “Foodblogger 2018”, 2 pictures of me came in the short list.
In 2017 I was nominated at Meet the Blogger as “Dutch Meet the Blogger Rising Star Award”.

In 2018, I also ended up in the screenings from Foodphotofestival in Vejile, which was a huge compliment.

Do you have questions about a course, assignment or coaching?
Pick up the phone and call me!
☏ +31624902716
✉ lucie@mylucie.com

Hoe ik foodfotograaf en foodstylist werd

The urge to create

De vrijheid om dat te mogen doen en waar je hart sneller stroomt. Creëer, volg je gevoel, krijg alle kennis als een spons, inspireer mensen en laat je inspireren door anderen.

Soms voelt het alsof ik in een stroom zit als ik aan het stylen ben. Schieten, mezelf ontwikkelen, experimenteren, oefenen en leren. Voel passie, dromen en focus op de toekomst.

Daarvoor was ik op zoek nadat ik mijn vorige bedrijf in 2016 had verkocht.

Dit was een bedrijf in creatieve workshops en heb ik 8 jaar gehouden. In dit bedrijf werkte 8 freelance creatievelingen die mijn workshops op locatie verzorgen.
Maar de omzet groeide niet en alles wat ik er aan deed qua marketing; het leverde niet voldoende geld op. Hierdoor werd mijn motivatie steeds minder.
Ik werkte daarnaast ook nog in de kinderopvang.

Nadat kind nummer 3 geboren was, hielp ik ook nog met een start up van een vergelijkbaar bedrijf als het mijne.
Maar na weinig slaap en in mijn kraamtijd weer een vergadering geleid te hebben dacht ik, waar ben ik mee bezig?!

Ik verkocht mijn bedrijf aan de andere start up omdat deze overlappingen hadden qua workshops. Mijn bedrijf was een eenmanszaak maar mega goed vindbaar op Google en daardoor kon ik het verkopen (daar heb ik mijn marketing tools geleerd).

Toen had ik geen bedrijf meer. Ik heb mijn centjes verdiend in de kinderopvang maar na 6 maanden begin het weer te kriebelen.
Mijn man kwam thuis en ik zei; ik heb een blog Mylucie.com en ik ga dit gebruiken als mijn creatief proces en delen met mijn volgers.

Ik begon weer met foto’s maken, gewoon op de automatische stand en deelde dit op mijn blog. Ik probeerde verschillende thema’s uit. In het begin waren het nog veel DIY’s maar op een gegeven moment werden het meer flatlays.
Ik begon online te zoeken naar meer tips over styling en fotografie in een maar ontdekte dat daar niet veel over te vinden is.
Maar wat ik vond wilde ik alles over leren.

Op een gegeven moment had ik een samenwerking met een brocante shop ; ik mocht hun props gebruiken en maakte foto’s hiervan, zij hadden mooie foto’s en noemden mijn naam en website.
Haar man stelde voor om een echte “mannen foto” te maken met een hamburger en frites. Ik zat nog totaal in de bloemetjes fase en flatlays maar ik dacht; wat heb ik te verliezen?
Vervolgens werden dit hele toffe food foto’s (lees het in deze blogpost) en vroeg de eigenaar van het restaurant wat mijn uurtarief was….
Dit was mijn aller eerste opdrachtgever (en nog steeds een klant van mij). Hierna dacht ik: “Lucie, focus NU op foodfootgrafie en foodstyling“.
Want dit is een niche, een specialiteit en mijn hart gaat er sneller van kloppen.

Ik volgde alle cursussen en workshops die er bestonden over food fotografie en foodstyling, online en offline. Maar ik was niet altijd happy met wat ik zocht in een workshop.
Daarom begon ik al vrij snel met zelf geven van foodfotografie workshops. Al snel gaf de 1 op 1 fotografie lessen in mijn foto studio en ontdekte dat ik veel plezier heb in het delen van mijn kennis.
In Corona tijd ontdekte ik de online foodphotography cursussen en LIVE workshops met cursisten en dit was ook super leuk om te doen.
Waar ik voorheen krampachtig alles geheim wilde houden in mijn vorige bedrijf, was het nu heerlijk om mijn kennis te delen. En ook te merken dat je er veel voor terug krijgt.

Ook mijn creativiteit van vroeger (ik studeerde creatieve therapie beeldend) kan ik nu kwijt in het maken van mijn backdrops.

Prijzen

In 2018 won ik de 3de prijs bij “Pink Lady Food Photographer of the Year” in de categorie “Foodblogger 2018”, 2 foto’s van mij kwamen in de korte lijst.
In 2017 werd ik bij Meet the Blogger genomineerd als “Dutch Meet the Blogger Rising Star Award”.
Ik was ook in de screenings in 2018 van het Foodphotofestival in Vejile, wat een groot compliment.

Heb je vragen over een cursus, opdracht of coaching? Pak de telefoon en bel mij! 06-24902716

Do you want to get in touch with me?

Phone number: +31-624902716
lucie@meinit.nl