The winners from #onlyonedrink

DRUMROLLS>>My very big compliments to everyone who took part last month in #onlyone drink
You’ve taken yourselves out of your comfort zone, I can say that!
Dark moody shots, playing with shadows and hard light, splashes, messy look, playing with colors and recipes for drinks…so beautiful to see.
But in the end I had to choose 3 winners….
Are you ready? (swipe fool right to see the pictures)Winner 1: @virkvispel
The orange colour of the apple juice, it looks like silk…the Cape gooseberry on the glass (which stays perfectly in place) and do you see that the glass is not in the middle on the holder but just a little to the left? And the light is perfect.
Congratulations Kare you can choose a vinyl backdrop at @myluciebackdrops !

DRUMROLLS>>>Mijn aller aller grootse complimenten aan iedereen die hebben mee gedaan afgelopen maand aan #onlyonedrink
Jullie hebben jezelf uit je comfort zone gehaald, dat kan ik wel zeggen!
Dark moody shots, spelen met shaduwen en hard licht, splashes, messy look, spelen met kleuren en recepten voor drankjes…zo mooi om te zien.
Maar uiteindelijk moest ik 3 winnaars kiezen……
Ben je er klaar voor? (swipe naar rechts om de foto’s te zien)

Winner 1: @virkvispel

De oranje kleur van de appelsap, het lijkt wel zijde…de Kaapse kruisbes op het glas (die perfect blijft zitten) en zie je dat het glas niet in het midden staat op de houder maar net iets naar links? En het licht is perfect.
Gefeliciteerd Kare je mag een vinyl backdrop uitkiezen bij @myluciebackdrops !

Winner 2: @baiba_opule
The color of this drink elderflower-gin…so beautiful.
The styling around it not too much but subtle, you see that something else is happening around it. The focus is totally on what is happening in the glass. On top of the drink it’s darker and underneath it’s lighter purple.

Winner 2: @baiba_opule
De kleur van dit drankje elderflower-gin….zo prachtig.
De styling erom heen niet teveel aanwezig maar wel subtiel , je ziet dat er iets anders om heen gebeurt. De focus is totaal op wat er in het glas gebeurt. Bovenop het drankje is het wat donkerder en onder weer lichter paars.

Winner 3: @katkasleafylife
My breath was taken away when this picture came before my eyes; that light on the glass, the colour of the drink and around it totally dark, beautiful!

Congratulations winners all three of you win a pack on my blog http://www.mylucie.com with photo and link to your Instagram account!

Winner 3: @katkasleafylife
Mijn adem werd weggenomen toen deze foto voor mijn ogen kwam; dat licht op het glas, de kleur van het drankje en daaromheen totaal donker, prachtig!

Gefeliciteerd winnaars jullie winnen alledrie een pakje op mijn blog http://www.mylucie.com met foto en link naar jullie Instagram account!

New challenge for June: #onlyonesalad

And those who have subscribed to my newsletter have known for a few days…for the month of June you can challenge yourself on #onlyonesalad
This can be a recipe but also grilled vegetables as salad or ingredients for a salad, a salad with fruit….really try to do something different. Play with hard light, try to focus on what’s happening in the plate, play with new props.

How can you participate?

 • Place a photo of a salad, you can place multiple photos the whole month of June.
 • Use the hashtag #onlyonesalad and don’t forget to mention me in your text @luciebeck and tag me so I can see your photo.
 • Show you behind the scenes in your stories, then I can share it;-)

Winner 1 wins a vinyl backdrop from @myluciebackdrops
You may choose this one yourself and it will be sent to you wherever you live.
Winner 1, 2 and 3 win a spot on this website.

En degene die geabonneerd zijn op mijn nieuwsbrief weten het al een paar dagen…voor de maand Juni kun je jezelf uitdagen op #onlyonesalad
Dit kan een recept zijn maar ook gegrilde groentes als salade of ingrediënten voor een salade, een salade met fruit…..probeer echt iets anders te doen. Speel met hard licht, probeer te focussen op wat erin het bord gebeurt, speel met nieuwe props.

Hoe kun je meedoen?

 • Plaats een foto van een salade, je kunt meerdere foto’s plaatsen de gehele maand juni.
 • Gebruik de hashgtag #onlyonesalad en vergeet niet mij te noemen in je tekst @luciebeck en mij te taggen zodat ik je foto kan zien.
 • Laat je behind the scenes zien in je stories, dan kan ik deze delen;-)

Winnaar 1 wint een vinyl backdrop van @myluciebackdrops
Deze mag je zelf uitkiezen en wordt naar je toe gestuurd waar je ook woont.
Winnaar 1, 2 en 3 winnen een plek op deze website.

The winners from #onlyone bread

Oi oi oi oi how hard it was this month…super many entries for #onlyonebread You guys did your best!
But I have been able to choose 3 winners (swipe to the right for the pictures)

Winner 1: @thepunnyvegetarian


It’s just like a painting this focaccia. With herbs, paprika, tomato she made this picture in the bread. So creative @thepunnyvegetarian
You win a vinyl backdrop from @myluciebackdrops and it will be sent to you!

Oi oi oi wat was het deze maand moeilijk…super veel entries voor #onlyonebread Jullie hebben mega je best gedaan jongens!
Maar ik heb 3 winnaars kunnen kiezen (swipe naar rechts voor de foto’s)

Winnaar 1: @thepunnyvegetarian
Het is gewoon net een schilderij deze focaccia. Met kruiden, paprika, tomaat heeft ze deze afbeelding gemaakt in het brood. Zo creatief!
Je wint een vinyl backdrop van @myluciebackdrops en deze wordt naar je toe gestuurd!

Winner 2: @marleenvisser

@marleenvisser wins the 2nd place. Did you know that she also gives workshops in making sourdough bread? This picture is very soft, the atmosphere is serene and yet there is action in the picture. Wonderful!

@marleenvisser wint de 2e plek. Wist je dat ze ook workshops geeft in zuurdesembrood maken? Deze foto is heel zacht, de sfeer is sereen en toch zit er actie in de foto. Prachtig!

Winner 3: @joyosity

Winner 3: @joyosity made this beautiful sourdough bread. Look at this pattern then, unbelievable. Precisely because there are no other props, your attention goes only to the bread.

Winnaar 3: @joyosity maakte dit prachte zuurdesem brood. Kijk dit patroon dan, ongelofelijk. Juist doordat er geen andere props zijn bijgelegd gaat je aandacht alleen maar naar het brood.

Theme for May 2020: #onlyonedrink

The theme for the month May 2020 is #onlyonedrink
Challenge yourself with delicious cocktails (not bad with a lock up) whiskey, smoothies but also coffee and tea!
Play with the light, use your lover’s hands, stand outside your garden or on your balcony.
Do something different than you are used to!

How can you participate?
This challenge takes place on Instagram.

 • You can place multiple photos with a drink in the whole month of May 2020.
 • Mention me @luciebeck in your text and tag me in your photo so I can see your entry.
 • Use the hashtag #onlyonedrink
 • Winner 1 wins a vinyl backdrop from @myluciebackdrops and winner 1, 2 and 3 win a spot here on my blog!

  Check out last year’s winners and read tips on photographing drinks.

Thema voor Mei 2020: #onlyonedrink

Het thema voor de maand Mei 2020 is #onlyonedrink
Daag jezelf uit met overheerlijke cocktails (not bad with a lock up) whiskey, smoothies but also coffee and tea!
Speel met het licht, gebruik de handen van je geliefde, ga eens buiten zijn je tuin staan of op je balkon.
Doe iets anders dan je gewend bent!

Hoe kun je meedoen?
Deze challenge vindt plaats op Instagram.

The winners from #onlyonegg

April 1st…are you ready for another challenge and for the winners of #onlyonegg?
I no longer keep you in suspense…

Winner 1: @story_on_the_plate


Winner 1: Congratulations @story_on_a_plate with your winning picture! The green, the mood, the quail eggs and the hands around it, beautiful! The spring feeling comes from the blossom and the ragged color palette makes it a unity. You can choose a vinyl backdrop from @myluciebackdrops and it will come to you.

1 April….zijn jullie klaar voor een nieuwe challenge en voor de winnaars van #onlyonegg ?
Ik hou jullie niet langer in spanning (swipe naar rechts om de winnende foto’s te zien)


Winnaar 1: gefeliciteerd @Storyonaplate met je winnende foto! Het groen, de mood, de kwarteleitjes en de handen eromheen, prachtig! Het lente gevoel komt door de bloesem en door het een voddige kleurenpalet vormt het een eenheid. Jullie mogen een vinyl backdrop uitkiezen van @myluciebackdrops en deze komt naar je toe.

Winner 2: @bakingmydays

Winner 2: @bakingmydays
What a great action shot!
The yellow of the egg and the blue of Alexandra’s cardigan make a nice combination. The styling around it is also well balanced.

Winnaar 2: @bakingmydays Wat een prachtig actieshot!
Het geel van het ei en het blauw van Alexandra haar vest maken een mooie combinatie. De styling erom heen is ook goed gebalanceerd.

Winner 3: @madebymrmillas

Winner 3: @madebymrmillas what a beautiful close up of this egg! The orange color, the structure, the different textures in the egg yolk.

Congratulations all, all three of you will get a spot on my blog http://www.mylucie.com with link and picture.

Winnaar 3: @madebymrmillas wat een prachtige close up van dit ei! De oranje kleur, de structuur, de verschillende texturen in het eigeel.

Gefeliciteerd allemaal, jullie krijgen alle drie een plekje op mijn blog http://www.mylucie.com met link en foto.

Would you like to be one of the first to know about the new challenge for each month? Sign up now and receive the challenge before it is unveiled on Instagram.

Wil je als een van de eersten op de hoogte zijn van de nieuwe challenge voor iedere maand? Schrijf je dan nu in en ontvang de challenge voordat deze wordt onthuld op Instagram.

Bezig met verwerken …
Gelukt! Je staat op de lijst.

Hashtag challenge #onlyonecupcake

Fuji X-T2- ISO 640, 1/250, F2,8

Hashtag challenge op Instagram

Als sinds een jaar organiseer ik de wedstrijd op Instagram #onlyone….elke maand probeer ik iets te bedenken wat passend is voor het jaar, een product te kiezen wat makkelijk te doen is.
Afgelopen maand juni 2019 was de hashtag #onlyonecupcake
Ik kwam erachter dat ik niet vaak cupcakes op de foto had gezet…dus ook voor mij een goede oefening om deze te stylen en te fotograferen.

Hashtag challenge at Instagram

I’ve been organizing the competition on Instagram #onlyone for a year now…every month I try to think of something suitable for the year, to choose a product that’s easy to do.
Last June 2019 the hashtag was #onlyonecupcake
I found out that I hadn’t often photographed cupcakes…so it was also a good exercise for me to style and photograph them.

Discovering different light

Speel met het licht

Bij deze bovenste foto komt het licht van rechts, ik stond expres een betje voor het licht. Normaal ga je niet voor het licht staan, maar hee, challenge yourself!
En eigenlijk brengt het een interessante schaduw met zich mee.

Play with the light

In this upper picture the light comes from the right, I deliberately stood a little bit in front of the light. Normally you don’t stand in front of the light, but hey, challenge yourself!
And actually it brings with it an interesting shadow.

Prop DIY: houten plank beschilderen

Dit plankje vond ik een tijdje geleden op een camping en ik heb deze beschilderd met acrylverf. Zo heb ik verschillende plankjes in verschillende kleuren en kan ik altijd kiezen.

Prop DIY: painting a wooden plank

I found this board a while ago on a campsite and I painted it with acrylic paint. So I have different boards in different colors and I can always choose.

A cake in a picnic basket

And the winners are…..

Het is altijd zo inspirerend om de andere entries te zien. Ook vanuit alle wereld delen doen mensen zo hun best.

It’s always so inspiring to see the other entries. Sharing from all over the world is another way for people to do their best.

Winner 1: @pepperdelightblog

Prachtig. De rook, het licht op de cupcake, de handen erom heen, het licht. Akhila, de vinyl backdrop komt naar Missouri, USA, naar je toe!

Oh, great. The smoke, the light on the cupcake, the hands around it, the light. Akhila, the vinyl backdrop is coming to Missouri, USA, to you!

Winner 2: @frollemente

Een cupcake in het bos, met een kers erop. En die glans, love it.

A cupcake in the woods, with a cherry on it. And that shine, love it.

Winner 3: @thevintagespoon

Alsof je getuige bent van een zomer feestje, iemand die even een cupcake pakt. Perfecte storytelling.

Like you’re witnessing a summer party, someone who gets a cupcake. Perfect storytelling.

Hashtagchallenge #onlyonegalette

Fuji x Pro2- ISO 400, 1/125, F2,2

Tijd voor de nieuwe challenge voor de gehele maand Juli….#onlyonegalette
Nu weten velen van jullie dat ik geen keukenprinses ben….maar dit is echt heel makkelijk te maken, jij kan het ook.

Time for the new challenge for the whole month of July….#onlyonegalette
Now many of you know I’m not a kitchen princess…but this is really easy to make, you can do it too.

Recept galette maken

Hoe maak je een galette?
Gebruik bladerdeeg uit de vriezer. Ontdooi voor gebruik en zet de oven op 180 graden.
Gebruik seizoensgebonden fruit zoals rode bessen, perziken, bramen en bramen en snijd ze indien nodig. Je kunt uiteraard ook groentes gebruiken en kazen.
Doe het bladerdeeg in een taartvorm en bestrijk het eerst met boter of olijfolie. Je kunt het ook op bakpapier leggen.
Prik gaatjes in het bladerdeeg. Bestrooi met paneermeel.
Voeg citroensap en suiker toe aan het fruit. Of ei bij de groentes.
Maak een patroon met het fruit op het bladerdeeg en vouw de randen om, dit is niet nodig.
Bak de galette in 20 (klein) of 45 minuten en klaar om te fotograferen!

Recipe galette making

How do you make a galette?
Use puff pastry from the freezer. Defrost before use and set the oven at 180 degrees.
Use seasonal fruits such as red berries, peaches, blackberries and blackberries and cut them if necessary. You can also use vegetables and cheeses.
Put the puff pastry in a cake tin and spread with butter or olive oil first. You can also put it on baking paper.
Prick holes in the puff pastry. Sprinkle with breadcrumbs.
Add lemon juice and sugar to the fruit. Or egg with the vegetables.
Make a pattern with the fruit on the puff pastry and fold the edges, this is not necessary.
Bake the galette in 20 (small) or 45 minutes and be ready to photograph!

A galette photographed in a wooden box

Tips voor het fotograferen van een galette:

 • Neem je galette mee naar buiten met het mooie weer. Leg een kleedje in het bos, in je tuin en maak een picnic setting.
 • Kijk hoe het licht valt. Spel eens met het zonlicht en gebruik de schaduwen.
 • Kijk om je heen in de natuur, wat kun je gebruiken als props voor de styling?
 • Snij de galette aan, neem een hap eruit.
 • Maak verschillende galettes met fruit maar ook met een hartige met groente.
 • Schep er roomijs op….dat betekent dat je je setting van tevoren klaar moet hebben. Make a mess!

Tips for photographing a galette:

 • Take your galette outside in the beautiful weather. Put a tablecloth in the woods, in your garden and make a picnic setting.
 • See how the light falls. Play with the sunlight and use the shadows.
 • Look around you in nature, what can you use as props for styling?
 • Cut the galette, take a bite out.
 • Make different galettes with fruit but also with a savoury one with vegetables.
 • Spoon ice cream on it….that means you’ll have to get your setting ready in advance.
 • Make a mess!

Hoe doe je mee met deze Instagram foto wedstrijd?

 • Maak een foto van een galette.
 • Daag jezelf uit en probeer eens iets nieuws…iets onbekends.
 • Je kunt meerdere keren meedoen in de maand juli 2019.
 • Gebruik de hashtag #onlyonegalette
 • Gebruik mijn naam @luciebeck en tag mij in je post.
 • Winnaar nr 1 wint een vinyl foto achtergrond uit mijn shop met backdrops voor fotografie. Winnaar 1,2, en 3 krijgen een vermelding op mijn blog met link naar hun Instagram naam.
  Het is inspirerend als je foto’s kunt delen van “behind the scenes” en deel deze in je stories. Noem mij zodat ik je post kan delen in mijn stories. Het is altijd inspirerend om te zien hoe een foto wordt gemaakt.
 • Have fun!

How to enter this Instagram photo contest?

 • Take a picture of a galette.
 • Challenge yourself and try something new…something unknown.
 • You can participate several times in the month of July 2019.
 • Use the hashtag #onlyonegalette
 • Use my name @luciebeck and tag me in your post.
 • Winner nr. 1 wins a vinyl photo background from my shop with backdrops for photography. Winner 1,2, and 3 get an entry on my blog with link to their Instagram name
 • It’s inspiring when you can share photos of “behind the scenes” and share them in your stories. Call me so I can share your post in my stories. It’s always inspiring to see how a photo is made.
 • Have fun!