DIY

How to make a plate from clay?

By Christina Kingma, owner of Crooked Garden Ceramics

Introduction

During the final months of my artschool bachelor, I found clay and the clay found me.
A material so simple, but with a grande range of creation options.
I’ve actually graduated as an Animation Designer (in 2018), but the feeling of opening my pottery kiln (who fires the items up to 1220 or 1240 degrees Celsius) has given me such an indescribable, curious rush of feelings, that I decided to make this my fulltime occupation. And I’ve been doing so, under the name of @crookedgarden

Now, I get that not everyone owns a pottery kiln. And Lucie understood this as well, so that’s why she asked me to create a tutorial with air-dry clay!
To show you a way to add an extra personal and unique touch to your foodstyling, with only your hands, air-dry clay and a bit of creativity. In 5 steps *cool sunglass emoticon.

Now, obviously you can’t put this plate in the dishwasher. But I have been surprised how easy it is to create something cool from this clay. I’d recommend to create this plate at least 1 to 2 days before you want to use it for a food styling project, because it takes a bit of time to dry.

Step 1

Collect your materials:
– Airdry clay of whichever brand you like
– A wooden surface to work on (wood breathes and that way the clay can dry better on it)
– A dough roller
– A potato knife
– Bit of water

Step 2

For a lunch plate, you can use 1/3th of the clay. Feel free to do this by intuition.

Create a ball from the clay (you can remove cracks and wrinkles by intensely rubbing water onto the clay, this doesn’t apply to your own wrinkles). When you’re satisfied, squish the ball with your thumbs into a more flatter cookie.

Step 3

Grab the dough roller, and roll out the clay to a desired thickness. Just like it’s real dough, into a pancake. Now and then grab your pancake and flip it over, for a nice even thickness.
Again, use some water when cracks and wrinkles appear.

Step 4

Grab the potato knife and lightly cut a line to define the shape of the plate (feel free to embrace a non-perfect circle, after all, you probably have enough perfect plates already). When you’re satisfied, apply more pressure and cut it out entirely.

You can put the remaining clay back into the bag, or you can use this to create a small spoon or a knife! You can simply cut out a knife, and a spoon you can: turn into a ball, roll out 2/3th between your hands for the stem. The rest of the clay you can press out for the spoon shape.

Step 5

Dip your fingers into the water and fumble them 1 cm underneath the clay. Place your thumb on top and with smooth movements, move your hand from side to side to elevate an edge. Use some more water to fine-tune this edge in a way you desire.

Voila! You have a plate!
You now can let the plate be as it is, or add decoration. For example by pressing the back of your knife, or a pencil in the clay to create patterns. You can also use acrylic paint to paint shapes or flowers into the plate. Be free!

After a fat 24 hour of drying, you can use the plate for you styling. Like I said, it won’t be a plate to eat from, but for styling purposes. Have fun and be welcome to show me your result at @crookedgarden

Door Christina Kingma, eigenaresse van Crooked Garden Ceramics.

Inleiding

Tijdens de laatste maanden van mijn bachelor kunstacademie vond ik klei en de klei vond mij. 
Een materiaal zo eenvoudig, maar met een grandioos scala aan creatiemogelijkheden.

Ik ben eigenlijk afgestudeerd als Animatie Vormgever (in 2018), maar het gevoel van het openen van mijn pottenbakkersoven (die de items stookt tot 1220 of 1240 graden Celsius) heeft me zo’n onbeschrijfelijke, nieuwsgierige rush van gevoelens gegeven, dat ik besloot om hier mijn fulltime bezigheid van te maken.

En dat heb ik gedaan onder de naam Crooked Garden (@crookedgarden).

Nu snap ik dat niet iedereen een pottenbakkersoven heeft.
En Lucie begreep dat ook, dus daarom vroeg ze me om een tutorial te maken met luchtdroge klei! Om jullie een manier te laten zien om een extra persoonlijke en unieke touch aan je foodstyling toe te voegen, met alleen je handen, luchtgedroogde klei en een beetje creativiteit.
In 5 stappen *cool zonnebril emoticon

Nu, natuurlijk kun je dit bord niet in de vaatwasser doen. Maar ik heb me verbaasd hoe makkelijk het is om iets cools te maken van deze klei. Ik zou aanraden om dit bord minstens 1 tot 2 dagen voordat je het wilt gebruiken voor een foodstyling project te maken, omdat het een beetje tijd nodig heeft om te drogen. 
Stap 1
Verzamel je materialen:

- Airdry klei van welk merk je maar wilt
– Een houten ondergrond om op te werken (hout ademt en zo kan de klei er beter op drogen)
– Een deegroller
– Een aardappelmesje
– Beetje water

Stap 2
Voor een lunchbordje kun je 1/3e van de klei gebruiken. Voel je vrij om dit op intuïtie te doen.

Maak een bal van de klei (scheurtjes en rimpels kun je verwijderen door de klei intensief met water in te wrijven, dit geldt niet voor je eigen rimpels).
Als je tevreden bent, plet je de bal met je duimen tot een platter koekje. Stap 3
Pak de deegroller, en rol de klei uit tot de gewenste dikte. Net alsof het echt deeg is, tot een pannenkoek. Pak af en toe je pannenkoek en draai hem om, voor een mooie gelijkmatige dikte. 

Nogmaals, gebruik wat water als er scheurtjes en rimpels ontstaan. Stap 4
Pak het aardappelmesje en snij lichtjes een lijn om de vorm van het bord te bepalen (voel je vrij om een niet-perfecte cirkel te omarmen, per slot van rekening heb je waarschijnlijk al genoeg perfecte borden). Als je tevreden bent, oefen je meer druk uit en snij je het geheel uit.


Je kunt de overgebleven klei terug in het zakje doen, of je kunt dit gebruiken om een kleine lepel of een mes te maken!
Een mesje kun je gewoon uitsnijden, en een lepeltje kun je: tot een balletje maken, 2/3e tussen je handen uitrollen voor de steel. De rest van de klei kun je uitpersen voor de lepelvorm. 
Stap 5
Doop je vingers in het water en frummel ze 1 cm onder de klei. Leg uw duim erop en beweeg uw hand met vloeiende bewegingen van links naar rechts om een rand omhoog te brengen. Gebruik wat meer water om deze rand te verfijnen op een manier die u wenst. 

Voila! Je hebt een bord!


Je kunt het bord nu laten zoals het is, of er decoratie aan toevoegen. Bijvoorbeeld door met de achterkant van je mes, of een potlood in de klei te drukken om patronen te maken.
Je kunt ook acrylverf gebruiken om vormen of bloemen in het bord te schilderen. Wees vrij!

Na een dikke 24 uur drogen, kun je de plaat gebruiken voor je styling.

Zoals ik al zei, het zal geen bord zijn om van te eten, maar voor styling doeleinden. Veel plezier en laat me je resultaat zien op @crookedgarden


Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.