De kas bij Huize Druivelaar

Workshop Gathering & Styling

De volgende sessie Gathering & Styling is alweer gepland! Op deze dag heb je de kans om foto’ s te maken voor je portfolio, blog of Instagram.

Zou je ook graag:

  • meer oefenen met foto’s maken?
  • andere creatievelingen ontmoeten?
  • geinspireerd worden door een prachtig locatie?
  • ervaringen uitwisselen en een creatief netwerk opbouwen?

Locatie Huize Druivelaar

Op donderdag 9 mei 2019 organiseer ik de Gathering & Styling workshop op de prachtige locatie Huize Druivelaar.
Dit is een oude boerderij uit 1902, verscholen achter huizen, omgeven door groen. In de stadstuin van van 2600m2 zijn er verschillende paadjes en de tuin is zeer divers.
De ruim honderd jaar oude authentieke druivenkas is een verborgen parel in Breda. De kas is gevuld met honderd jaar oude druivenranken. Dit klinkt toch als een toplocatie voor fotografie?

In de tuin een oude put.

Workshop Gathering & Styling

The next session Gathering & Styling has been planned! On this day you have the opportunity to make photographs for your portfolio, blog or Instagram.

Would you also like:

  • practice more with photography?
  • meet other creatives?
  • be inspired by a beautiful location?
  • Exchange experiences and a creative network building?

Location Huize Druivelaar

On Thursday May 9 2019 I organize the Gathering & Styling workshop at the wonderful location Huize Druivelaar. 
This is an old farm from 1902, hidden behind houses, surrounded by greenery. In the City Garden of 2600 m2 there are several paths and the garden is very diverse. 
The more than hundred-year-old authentic winers is a hidden gem in Breda. The greenhouse is filled with hundred-year-old grape vines. This really sounds like a perfect location for photography?

Wat gaan we doen?

Tijdens deze 4 uur durende Gathering & styling session gaan we “free stylen”.
Let op: het is geen fotografie workshop dan verwijs ik je door naar de “Fotografie & Styling” workshop.
Het gaat erom dat je speelt met de props, foto’s kunt maken op een geweldige locatie en kunt netwerken. Inspiratie krijgen en kennis delen met elkaar. Ervaringen uitwisselen, vragen stellen aan elkaar.
Gebruik elkaar handen als handmodel, kijk samen naar hoe het licht valt.
Je kunt ook met je telefoon foto’s maken, waar je je zelf fijn bij voelt.
Ik neem zelf props mee zoals oude boeken, illustraties, bloemen, mooi eten, mooie bakjes, kommetjes. Neem vooral ook zelf props mee dus gooi dat mooie houten krukje of tafeltje in de auto!

What are we going to do?W

During this 4 hour gathering & styling session we going to free style.
Please note that it is not a photography workshop than I would refer you to the “Photography & Styling” workshop.
What matters is that you play with the props, can make pictures in a great location and creative networking. Get inspiration and share knowledge with each other. Share experiences, ask questions to each other.
Use each other hands for a hand model, look together how the light falls.
You can also take photos with your phone.
I will bring props such as old books, illustrations, flowers, nice food, nice dishes, bowls. Please bring your own props so throw that beautiful wooden stool or table in the car!

Oefenen met interieur fotografie

Oefenen met fotografie

Deze ochtend kun je zelf kiezen wat je op de foto gaat zetten. Je kunt zelf of samen met iemand anders een hoekje stylen, een setting opbouwen. Je kunt buiten door de tuin lopen, bloemen en fruit op de foto zetten. Een setting maken in de kas, gebruik iemand als model met een schort voor, help elkaar. Gebruik maken van de mogelijkheid van deze locatie en andere mensen.
Ook is er een gastenverblijf aanwezig en hier kun je ook oefenen met interieur fotografie.

Practice with photography

This morning you can choose what you are going to photograph. You can build a corner styling, a setting. You can walk through the garden, make pictures from the flowers and fruit. Make a setting in the greenhouse, use someone like model with an apron, help each other. Use the possibility of this location and other people. 
There is also a guesthouse and here you can also practice with interior photography.

Wanneer?

Donderdag 9 mei 2019
Tijd: 10.00- 14.00 uur
Prijs: EUR 37,00 incl btw.
Adres: Huize Druivelaar, Haagweg 386, Breda (niet zichtbaar zijn vanaf de straat. Volg het groene pad van vanaf de straat. Aan het begin van dit pad staan een mooie ronde poort en twee brievenbussen. Parkeren in de straat is gratis).
TICKETS via Eventbrite

Bij de prijs zit inbegrepen de locatie, koffie, thee en wat lekkers, props om mee te stylen.
Wat neem je zelf mee?
– camera of telefoon
– batterijen voor je camera of oplader (ook voor je telefoon)
– eventueel statief
– visitekaartjes
– neem vooral zelf props mee die je graag op de foto wilt hebben!
– er zit geen lunch bij inbegrepen, neem gerust zelf een broodje mee.

Algemene voorwaarden:

– Het reserveren van een workshop houdt in dat je de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden aanvaardt
– De vermelde prijzen voor de aangeboden diensten zijn in euro’s.
– Betaling dient vooraf betaald te zijn via Eventbrite.
– Er vinden geen refunds plaats.
– Voorbehouden vanwege ziekte of te weinig deelnemers.


When?

Thursday 9 May 2019
Time: 10.00-14.00 hours
Price: EUR 37.00 Incl. VAT.
Address: Huize Druivelaar, Haagweg 386, Breda (niet zichtbaar zijn vanaf de straat. Volg het groene pad van vanaf de straat. Aan het begin van dit pad staan een mooie ronde poort en twee brievenbussen. Parkeren in de straat is gratis.
TICKETS via Eventbrite

The location is included the location, coffee, tea and some cookies and props to style.

What do you take yourself?
– camera or phone
– batteries for your camera or charger (also for your phone)
– if you want a tripod
– business cards
– bring you’re own props if you want
– there is no lunch included, please feel free to roll your own.

Terms and conditions:

– Book a workshop means you accept the applicability of the general terms and conditions
– The published rates for the services offered are in euros.
– Payment must be paid in advance via Eventbrite.
– No refunds.
– Reserved because of illness or too few participants.

Alle foto’s op deze pagina zijn gemaakt door Huize Druivelaar