Behind the scenes with @Emmaivane

Who are you and what do you do?

I’m Emma Ivane, a cake artist and a passionate food photographer from Helsinki, Finland. I am a baking book author and a food blogger. I’m also an artist and I paint abstract paintings. As a consultant I teach branding, instagram marketing and mindset techniques. 

How did you start and how did you learn foodphotography?

I got inspired of cake art when I was living in Malaysia in 2010 and saw the most beautifully decorated cakes. When I moved back to Finland I tried making sugar paste flowers and since that day I’ve been doing something with cakes every day. I started seriously learning more about food photography when my publisher suggested that I could photograph my own baking book in 2014. After that I’ve photographed 6 baking books and hundreds of photos for clients, food magazines, product packaging and advertising. 

In the year 2013 I had a cake art exhibition in a museum because I was selected as the Artisan of the Moment by the Craft Museum of Finland. That really kickstarted my career. The same year I also competed in the TV show The Whole of Finland Bakes (The Finnish equivalent to the BBC format The Great British Bake Off). Last year my latest collaboration book “Designer Cake Decorating – Written by 12 of the world’s best cake designers”  was published world wide in London.

Wie ben je en wat voor een werk doe je?

Ik ben Emma Ivane, een taartkunstenaar en een gepassioneerd foodfotograaf uit Helsinki, Finland. Ik ben een bakboekauteur en een foodblogger. Ik ben ook een kunstenaar en ik schilder abstracte schilderijen. Als consultant geef ik les in branding, instagram marketing en mentale technieken.

Hoe heb je food fotografie & foodstyling jezelf aangeleerd?

Ik raakte geïnspireerd door de taartkunst toen ik in 2010 in Maleisië woonde en zag de mooiste versierde taarten. Toen ik terug naar Finland verhuisde, probeerde ik bloemen met suikerpasta te maken en sinds die dag doe ik elke dag iets met taarten. Ik begon serieus meer te leren over foodfotografie toen mijn uitgever voorstelde om in 2014 mijn eigen bakboek te fotograferen. Daarna heb ik 6 bakboeken en honderden foto’s voor klanten, voedingstijdschriften, productverpakkingen en reclame gefotografeerd.

In het jaar 2013 had ik een taartkunsttentoonstelling in een museum omdat ik door het Craft Museum of Finland was geselecteerd als de Artisan of the Moment. Dat was een echte kickstart voor mijn carrière.
In datzelfde jaar deed ik ook mee aan het tv-programma The Whole of Finland Bakes (het Finse equivalent van het BBC-formaat The Great British Bake Off). Vorig jaar werd mijn laatste samenwerkingsboek “Designer Cake Decorating – Geschreven door 12 van ’s werelds beste taartontwerpers” wereldwijd gepubliceerd in Londen.

Which photographers inspire you or where do you get your inspiration from

My biggest inspiration for food photography has been Linda Lomelino. I love to photograph beautifully decorated cakes, food action photos and include my cats in the shots so the inspiration comes from those concepts and how to create the images as beautifully as I can.

Can you describe your clients?

My clients are food magazines, kitchenware companies, food companies, educational establishments and city governments. The clients have found me through social media or from magazine articles. 

Welke foodfotografen inspireren je en waar krijg je inspiratie door?

Mijn grootste inspiratiebron voor foodfotografie is Linda Lomelino. Ik hou ervan om prachtig versierde taarten, foodactie foto’s te fotograferen en mijn katten in de foto’s op te nemen zodat de inspiratie uit die concepten komt en hoe ik de beelden zo mooi mogelijk kan maken.

Kun je je opdrachtgevers omschrijven?

Mijn klanten zijn foodmagazines, keukengereibedrijven, voedingsbedrijven, onderwijsinstellingen en gemeentebesturen. De klanten hebben mij gevonden via social media of uit tijdschriftartikelen.

How much time do you spend on social media and which channels do you use the most?

I haven’t really counted but several hours every day. I mostly use instagram and my blog www.emmaivane.com but I also use TikTok, Pinterest, Facebook, Twitter and YouTube.

How do you make sure you find a balance between leisure/home and work?

I’ve turned my hobbies into a career so I must admit that I work a lot. My work is truly my passion and this is more like a way of life. Sometimes I have short holidays when I travel to the tropics but I still use social media there.

Hoeveel tijd besteedt je aan sociale media en welke kanalen gebruik je het meest?

Ik heb niet echt geteld, maar enkele uren per dag. Ik gebruik vooral instagram en mijn blog www.emmaivane.com maar ik gebruik ook TikTok, Pinterest, Facebook, Twitter en YouTube.

Hoe vind je een balans in social media, thuis en werk?

Ik heb mijn hobby’s omgezet in een carrière, dus ik moet toegeven dat ik veel werk. Mijn werk is echt mijn passie en dit is meer een manier van leven. Soms heb ik korte vakanties als ik naar de tropen reis, maar ik gebruik daar nog steeds social media.

Where do you make your photos, at home or in a studio?

I have a home studio.

How do you start with styling?

I start from planning the recipe and how it’s going to look in the photos. Then I think how to create enough contrast with the background so I choose whether to create a dark or a light scene.

What is your focus with styling?

I like to create dreamy and romantic frames that have some interesting elements like movement.

Waar maak je je foto’s?

Ik heb een thuis studio.

Hoe begin je met een styling?

Ik begin met het plannen van het recept en hoe het er op de foto’s uit gaat zien. Vervolgens bedenk ik hoe ik genoeg contrast met de achtergrond kan creëren, zodat ik kan kiezen of ik een donkere of een lichte scène wil maken.

Wat is je focus met styling?

Ik hou ervan om dromerige en romantische kaders te creëren die een aantal interessante elementen hebben, zoals beweging.

What backdrops are you using?

I mostly use my marble table,  a wooden box or large cardboard backgrounds that I paint myself.

What props do you often use?

I mostly use vintage kitchenware, linen fabrics and flowers. And my cats.

Witch light do you work  (daylight/artificial)

I usually use natural light.

How do you do action shots and what are your settings?

I use a tripod and a timer with my camera to create the action shots.

Do you work with a speedlite/flash?

I used to work with a flash too before but for many years I’ve been mostly using daylight.

What camera and lenses do you use and/or tripod?

I use Nikon D850 camera with Sigma 50mm 1.4 Art lens with a Manfrotto tripod.

Which program to edit your photos?

I mostly use Lightroom but I also use Photoshop for example for creating cinemagraphs.

Tips and tricks?

Always follow your passion and what you love. It gives you an amazing ability to learn fast and become very good at what you do. 

Welke studio achtergronden gebruik je?

Ik gebruik meestal mijn marmeren tafel, een houten doos of grote kartonnen achtergronden die ik zelf schilder.

Hoe maak je actiefoto’s en wat zijn je instellingen?
Ik gebruik een statief en een timer met mijn camera om de actiefoto’s te maken.

Werk je met een flitser?
Vroeger werkte ik ook al met een flitser, maar ik gebruik al jaren vooral daglicht.

Welke camera en lenzen gebruikt je en/of statief?
Ik gebruik Nikon D850 camera met Sigma 50mm 1.4 Art lens met een Manfrotto statief.

Welk programma gebruikt je om je foto’s te bewerken?
Ik gebruik meestal Lightroom, maar ik gebruik ook Photoshop voor bijvoorbeeld het maken van cinemapunten.

Tips en tricks?


Volg altijd je passie en waar je van houdt. Het geeft je een geweldig vermogen om snel te leren en heel goed te worden in wat je doet.

Follow @emmaivane

Instagram: @emmaivane

Blog: Emmaivane.com

Stay informed?

Want to stay up to date with the latest blog post, online workshops and discount for @myluciebackdrops?

Subscribe

* indicates required

Behind the scenes met Joorkitchen

Deze keer een kijkje achter de schermen bij Joor; foodblogger en recept editor voor @marleyspoonnl  en tekstschrijver, recepten en food fotografie voor @brendakookt

This time a behind the scenes look at Joor; foodblogger and recipe developer for @marleyspoonnl and food photography en recipes for @brendakookt

Welke backdrops gebruik je?

Ik gebruik eigenlijk 2 backdrops het meest: een zelfgemaakt plateau van oude planken die ik kocht bij Barnwoord en een omgekeerd dienblad van New Routz (gekocht bij Loods5). Ik heb nog veel meer – vooral vinyl – backdrops, maar ik merk dat ik verschillende ‘fasen’ doorga. Eerst werkte ik het liefst met een zo wit mogelijke ondergrond, inmiddels zijn mijn ondergrondjes donkerder en meer verweerd geworden. Dat doet uiteindelijk toch het meest met mijn foto’s vind ik. 

What backdrops are you using?

I actually use 2 backdrops the most: a homemade plateau of old planks which I bought at Barn Word and a reverse New Routz tray (bought at Loods5). I have many more – especially vinyl backdrops, but I notice that I have several ‘ phases ‘ continue. First I worked it preferably with a possible surface, very  white. Now are my backdrops become darker and more weathered. I think that’s beautiful.

Hoe begin je met stylen?

Tegenwoordig probeer ik van tevoren of tijdens het koken al over de styling na te denken. Maar veel vaker bedenk ik iets vlak voor of tijdens het fotograferen. Styling is niet mijn sterkste kant vind ik, voor mijn gevoel doe ik maar wat. Toch merk ik het wel vaak als een styling niet werkt, dat kan door de kleurencombinatie, de opstelling of iets anders komen. Als dat gebeurt, verander ik de opzet en styling ter plekke. Gelukkig heb ik al mijn props dicht in de buurt.

How do you start with styling?

Nowadays I try ahead of time or while cooking all about the styling. But I do much more often just before or during shooting. Styling is not one of my strongest side, I feel I am doing just something. However I notice it often as a styling does not work, this can be done by the color combination, the preparation or anything else. If that happens, I change the design and styling on the spot. Fortunately, I have all my props nearby.

Waar let je op met styling

Ik let erop dat de styling ondersteunend is aan het gerecht. Een heel kleurloos gerecht heeft vaak iets van kleur nodig, terwijl je een kleurrijk gerecht juist weinig hoeft te ondersteunen. Ik probeer ook te letten op tegenstellingen in kleur (bijvoorbeeld een blauw-witte doek onder een geel-groenig gerecht) en op laagjes (mijn dienblad op de houten planken geeft bijvoorbeeld een heel mooi effect). Ik probeer ook vaak te bedenken in wat voor setting het gerecht opgegeten gaat worden: tijdens de borrel (+wijnglazen), tijdens het ontbijt (+ koffie of thee) en ook de jaargetijden probeer ik mee te laten spelen in de styling. De zomer vraagt bijvoorbeeld om lichtere en vrolijker foto’s vind ik. \

What are you aware of with styling?

I note that the styling is supportive to the dish. A very drab dish often need something of color, while a colorful dish need a little to support. I also try to mind contradictions in color (for example, a blue and white cloth under a yellow-greenish dish) and on layers (my tray on the wooden boards, for example, is a very nice effect). I also try to imagine in what setting the court often is going to be eaten: during the cocktail hour (+ wine glasses), during the breakfast (+ coffee or tea) and I also try  to play with the seasons to play in the styling. Summer asks, for example, to lighter and more cheerful pictures.

Welke props gebruik je vaak?

Ik gebruik altijd iets van bestek en altijd iets van een servet of een doekje om wat beweging en / of kleur in een foto te krijgen. Ook zul je bij mij vaak iets van verse kruiden of specerijen in de foto terugvinden, naast het gerecht. Verder ben ik fan van mijn House Docter-servies en mijn houten planken (ik heb er best wat). Ik merk ook dat ik qua kleuren eigenlijk altijd in de wit-groen-blauwe hoek zit, andere kleuren props vind ik vaak lastiger. 

What props do you often use?

I always use something of cutlery and always something of a napkin or cloth for some movement and/or color in a photo. Also, you’ll often see some fresh herbs or spices in the photo, next to the court. I am also a fan of my House my Docter-crockery and wooden planks (I have a quite). I also notice that I actually always in terms of color in the white-green-blue corner, other colours props I often find it more difficult.

Heb je tips and tricks?

Tegenwoordig probeer ik de setting klaar te zetten voordat ik ga koken. Ik maak dan vast wat foto’s met mn telefoon van boven om te zien hoe de setting eruitziet. Ik merk dat ik foto’s met de telefoon vaak wat ‘eerlijker’ vind, ze vertellen me sneller dan het schermpje op mn spiegelreflexcamera of een setting wel of niet werkt. 

Verder: denk in contrasten. Zowel in kleur als in gebruik van materialen. Denk aan mooi wit servies op een oude houten plank. En: oneven aantallen! 1, 3 of 5 verschillende elementen op de foto, maar niet 2, 4 of 6. Niet uit te leggen waarom, maar als je het ziet snap je het meteen!

Tips and tricks?

Nowadays I try to put the setting ready before I go cook. I make sure to take some pictures with my phone fixed above to see how the setting looks like. I notice that the pictures with the phone are often some ‘ honester”, they tell me faster (than the small screen on my SLR) or a setting may or may not work.

Further: think in contrasts. Both in color and in use of materials. Think of beautiful white crockery on an old wooden plank. And: odd numbers! 1, 3 or 5 different elements in the picture, but not 2, 4 or 6. Not to explain why, but if you see it you know it right away!

Met wat voor een licht werk je (daglicht/kunstlicht)

Ik werk altijd met daglicht en dan het liefst met strijklicht. Het licht valt dus vaak van achterin de foto op het gerecht. Ik vind dat veel eten er op die manier het lekkerst uitziet. 

Which type of light do you use?

I always work with daylight and preferably with grazing light. The light falls  often in the back of the photo on the court. I find that food are looking at their best in this way.

Welke camera en lenzen gebruik je en/of statief?

Ik heb een Nikon D5300 en ik spaar voor een Nikon D610. Ik werk het liefst met vaste brandpuntlenzen, op dit moment heb ik een 35mm, een 50mm en een 85mm-lens. Soms gebruik ik mijn statief, maar ik merk dat ik mijn camera toch vaak van dat statief afhaal. 

What camera and lenses do you use and/or tripod?

I have a Nikon D5300 and I’m saving for a Nikon D610. I prefer to work with fixed focal lenses, right now I have a 35 mm, a 50 mm and an 85 mm lens. Sometimes I use my tripod, but I notice that I often take my camera from my tripod.

In welk programma bewerk je je foto’s?

Lightroom! Superfijn programma, hoewel ik het gevoel heb dat ik er op dit moment nog niet alles uithaal wat erin zit. 

In which program do you edit your photos?

Lightroom! Super fine program, although I have the feeling that I am currently not all know what’s inside.

Meer weten over @joorkitchen?

Haar website: www.joorkitchen.nl

Volg Joor op Instagram www.instagram.com/joorkitchen

Do you want to know more about @joorkitchen?

Website: www.joorkitchen.nl

 Instagram www.instagram.com/joorkitchen

More blogposts about “Behind the scenes”?