Herfst Styling & Fotografie

Apples in a basket with hands

Styling & herfst fotografie

Wat ik vaak met anderen doe is samen een setting stylen. Hieruit haal ik altijd veel plezier en ik leer altijd van de ander.
Nu zou ik dit graag ook voor jullie willen organiseren.
Kom een ochtend naar het bos Over Holland in Breukelen (tussen Amsterdam en Utrecht in) en we gaan samen een setting stylen.
Ontmoet andere creatieve mensen, krijg inspiratie en krijg energie van deze ochtend.
Ik neem een tafel, stoelen, props en een herfst gerecht mee. Neem gerust eigen props mee die je geschikt lijken.
Ik zorg voor koffie, thee en wat lekkers.

Het is geen workshop (dan kom je gewoon naar een van mijn fotografie workshops) maar echt om foto’s te maken voor je portfolio, Instagram of blog.

Deze ochtend kun je ook met je telefoon foto’s maken.

Is het slecht weer? Dan wijken we uit naar mijn huis/studio en gaan we binnen een herfst tafel/setting maken.

Wanneer: Donderdag 4 oktober 2018
Tijd: 10.30- 13.00 uur
Waar: De styling sessie vindt plaats in bos Over Holland in Breukelen. We verzamelen om 10.30 bij het groene huisje naast de moestuin. Let op: er zijn hier helaas weinig parkeerplekken. Als je wat verder rijdt kun je parkeren rechts bij de Vrijheidslaan. Dan loop je ongeveer in 7 minuutjes (richting Nieuwersluis) langs een weiland (fietspad) en dan naar het verzamelpunt.
Adres (bos Over Holland, laantje van Over Holland, Nieuwersluis) kun je invoeren bij Google maps.

 

Prijs: EUR 15,- incl btw Tickets via Eventbrite
Let op: geen refunds mogelijk.

Je kunt mij altijd bellen deze ochtend: 06-24902716

Autumn styling

Styling & Autumn photography

What I often do is styling  together with others. I always have fun here and I always learn from the other.
Now I would like to organise this for you.
Come one morning to the forest Over Holland in Breukelen (between Amsterdam and Utrecht in) and we go styling a setting together.
Meet other creative people, get inspiration and get energy from this morning.
It is not a workshop (then you just go to one of my photography workshops) but really to take pictures for your portfolio, Instagram or blog.
I’ll take a table, chairs, props and an autumn dish. Please feel free to bring your own props which you seem suitable.
I will take care of a cup of coffee or tea and some sweet.

This morning you can also make photos with your phone.
Is it bad wheater? We go to my house/studio and we go to make inside an autumn table/setting.

When: Thursday 4 October 2018
Time: 10.30-13.00 hours
Where: the styling session takes place in forest Over Holland in Breukelen. We are collecting to 10.30 at the Green cottage next to the vegetable garden. Please note that there are unfortunately very few parking places. If you are driving you can park right at the Liberty Avenue. Then you run approximately in 7 minutes (to Nieuwersluis) along a pasture (cycle path) and then to the Assembly point.
Address (forest Over Holland, lane from all Over Holland, Nieuwersluis) you can enter at Google maps.
Price: EUR 15,- tickets through Eventbrite

You can always call me this morning: 06-24902716

 

herfst styling

%d bloggers liken dit: