Creative community

Oh oh oh oh wat was het vorige week heerlijk bij mijn laatste event “Gathering & Styling” in Huize Druivelaar.
Wat een grote opkomst en een goede sfeer. Heerlijk samen foto’s maken, hokjes en settings creëren, kijken naar elkaars composities en gebruik maken van het licht en de mooie locatie.
Dit smaakt naar meer dus……donderdag 11 juli organiseer ik weer een “Gathering & Styling” event!

Creative community

Oh oh oh oh oh how wonderful it was last week at my last event “Gathering & Styling” in Huize Druivelaar.
What a big turnout and a good atmosphere. Taking pictures together, creating boxes and settings, looking at each other’s compositions and making use of the light and the beautiful location.
This tastes like more so……Thursday 11 July I will organize another “Gathering & Styling” event!

@karinedebruijn in actie..

Pluktuin Stoutenburg

Op donderdag 11 juli 2019 ben je van harte welkom om foto’s te maken in deze prachtige pluktuin van Wilma.
Toevallig heb ik deze ook op de foto gezet en verschijnt deze productie eind juli in het tijdschrift “Ariadne at Home brocante”.
Er is een mega grote tuin waar je ook bloemen mag plukken. Er is een theehuis waar we worden ontvangen met een zelfgemaakt taartjes, koffie en thee.
Er is een kas aanwezig, een oude schuur…er zijn zat hoekjes waar er gefotografeerd kan worden.

Garden Stoutenburg

On Thursday 11 July 2019 you are welcome to take pictures in this beautiful picking garden of Wilma.
Coincidentally I have also photographed it and this production will be published in the magazine “Ariadne at Home brocante” at the end of July.
There is a huge garden where you can also pick flowers. There is a teahouse where we are welcomed with homemade cakes, coffee and tea.
There is a greenhouse, an old barn…there are plenty of corners where you can take pictures.

Pluktuin Stoutenburg

Wat gaan we doen?

Bij deze “gathering & styling” events gaan we vooral foto’s maken. Ik geef zelf geen les, ik doe zelf hard mee met foto’s maken, heerlijk.
Het gaat erom dat je kunt oefenen met je fotografie. Het kan ook met je telefoon of je camera waar je nog mee wilt oefenen. Ook komen er professionals die gewoon willen free stylen maar ook mensen die net komen kijken in de fotografie wereld.
Het is fijn om mede creatievelingen te hebben, die begrijpen waarom je een bepaalde lichtinval ziet. Die begrijpen waarom je iets een mooie kleuren combi vindt. Die ook die “rush” voleen als er opeen een te gek shot is.
En het uitwisselen va ervaringen en kennis is ook fijn. Daarnaast kun je lekaar om hulp vragen om model te staan bijvoorbeeld het vasthouden van een mand met bloemen.

What are we gonna do?

At these “gathering & styling” events we mainly take pictures. I don’t teach myself, I do a lot of photography myself, wonderful.
The point is that you can practice with your photography. It’s also possible to practice with your phone or your camera. There will also be professionals who just want free styling but also people who have just come to see the world of photography.
It is nice to have fellow creative people, who understand why you see a certain amount of light. They understand why you find something a nice color combination. They also feel that “rush” when there’s a great shot.
And exchanging experiences and knowledge is also nice. You can also ask each other for help in modelling, for example holding a basket of flowers

Op deze dag heb je de kans om foto’ s te maken voor je portfolio, blog of Instagram. 

Zou je ook graag:

 • meer oefenen met foto’s maken?
 • andere creatievelingen ontmoeten?
 • geinspireerd worden door een prachtig locatie?
 • ervaringen uitwisselen en een creatief netwerk opbouwen?

On this day you will have the opportunity to take pictures for your portfolio, blog or Instagram.

Would you like:

 • More practice with taking pictures?
 • Meet other creative people?
 • Be inspired by a beautiful location?
 • Exchange experiences and build up a creative network?


Tickets 11 juli 2019

Hoe laat: 10.30-14.30 uur
Prijs: 37,- incl btw.
Adres: Pluktuin Stoutenburg, Stoutenburgerlaan 6
3835 PB Stoutenburg

Tickets via EVENTBRITE
Parkeren kan gratis op het terrein.
De HASHTAG voor Instagram voor dit event is #gatheringandstyling

Bij de prijs zit inbegrepen de locatie, koffie, thee en wat lekkers, props om mee te stylen.
Wat neem je zelf mee?
– camera of telefoon
– batterijen voor je camera of oplader (ook voor je telefoon)
– eventueel statief
– visitekaartjes
– neem vooral zelf props mee die je graag op de foto wilt hebben!
– er zit geen lunch bij inbegrepen, neem gerust zelf een broodje mee.
– als je engels spreekt of een andere taal kun je uiteraard ook mee doen. Alleen het voorstelrondje is even in het Nederlands.

Algemene voorwaarden:

– Het reserveren van een workshop houdt in dat je de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden aanvaardt
– De vermelde prijzen voor de aangeboden diensten zijn in euro’s.
– Betaling dient vooraf betaald te zijn via Eventbrite.
– Er vinden geen refunds plaats.
– Voorbehouden vanwege ziekte of te weinig deelnemers.


Tickets 11 July 2019

What time: 10:30-14:30
Price: 37,- incl VAT.
Address: Pluktuin Stoutenburg, Stoutenburgerlaan 6
3835 PB Stoutenburg

Tickets via EVENTBRITE
Parking is free on site.
The HASHTAG for Instagram for this event is #gatheringandstyling

The price includes the location, coffee, tea and some goodies, props to style with.
What do you bring with you?

 • camera or phone
 • batteries for your camera or charger (also for your phone)
 • possible tripod
 • business cards
 • Please bring your own props that you would like to have on the picture!
 • There is no lunch included, feel free to bring your own sandwich.
 • If you speak English or any other language you can also join in. Only the suggestion round is in Dutch.

General terms and conditions:

Booking a workshop implies that you accept the applicability of the general terms and conditions.

 • The prices quoted for the services offered are in euros.
 • Payment must be made in advance via Eventbrite.
 • There will be no refunds.
 • Reserved due to illness or lack of participants.