foto's maken voor je portfolio

foto's maken voor je portfolio

Gathering & Styling *UITVERKOCHT*

Op donderdag 7 februari 2019 heb je nu de kans om te oefenen met stylen en foto’s maken.

Wil je graag:

– mooie foto’s maken voor je portfolio
– oefenen met stylen maar je hebt niet de locatie en de props
– foto’s hebben voor je blog, Instagram, Pinterest of Facebook pagina
– zelf een setting opbouwen
– fotograferen met anderen
– kennis en informatie uitwisselen over creativiteit en fotografie
– een creatief netwerk opbouwen
– uit je comfort zone stappen

Kom dan op 7 februari  2019 naar de geweldige locatie Fabriek Zuidermeer. Het is een oude fabriek met geweldige texturen.
We kunnen gebruik maken van 3 verschillende ruimtes, ook is er een kas buiten aanwezig.


Gathering & Styling

On Thursday 7 February 2019 you now have the chance to practice with styling and take pictures.

Would you like to:

– have beautiful pictures for your portfolio
– practice with styling but you do not have the location and props
– photos for your blog, instagram, Pinterest or Facebook page
– build your own setting
– shooting with others
– share knowledge and  information about creativity and photography
– build a creative network
– get out of your comfort zone

Then come to the great location on 7 February 2019 Factory Zuidermeer. It is an old factory with great textures.
We can use 3 different spaces, also there is a greenhouse outside.

styling en decoreren workshop

Wat gaan we doen?

Tijdens deze 3 uur durende gathering & styling session gaan we free stylen.
Let op: het is geen fotografie workshop dan verwijs ik je door naar de “Fotografie & Styling” workshop.
Het gaat erom dat je speelt met de props, foto’s kunt maken op een geweldige locatie en kan netwerken. Inspiratie krijgen en kennis delen met elkaar. Ervaringen uitwisselen, vragen stellen aan elkaar.
Gebruik elkaar handen als handmodel, kijk samen naar hoe het licht valt.
Je kunt ook met je telefoon foto’s maken, waar je je zelf fijn bij voelt.
Ik neem zelf props mee zoals oude boeken, illustraties, bloemen, mooi eten, mooie bakjes, kommetjes. Neem vooral ook zelf props mee dus gooi dat mooie houten krukje of tafeltje in de auto!


What are we going to do?

During this 3 hour gathering & styling session we going to free style.
Please note that it is not a photography workshop than I would refer you to the “Photography & Styling” workshop.
What matters is that you play with the props, can make pictures in a great location and creative networking. Get inspiration and share knowledge with each other. Share experiences, ask questions to each other.
Use each other hands for a hand model, look together how the light falls.
You can also take photos with your phone.
I will bring props such as old books, illustrations, flowers, nice food, nice dishes, bowls. Please bring your own props so throw that beautiful wooden stool or table in the car!

workshop portfolio

Wanneer?

Donderdag 7 februari 2019
Tijd: 10.00- 13.00 uur
Prijs: EUR 35,00 incl btw.
Adres: Fabriek Zuidermeer, Baasdorpermeer 9 in Zuidermeer.
Tickets via Eventbrite

Bij de prijs zit inbegrepen de locatie, koffie, thee en wat lekkers, props om mee te stylen.
Wat neem je zelf mee?
– camera of telefoon
– batterijen voor je camera of oplader (ook voor je telefoon)
– eventueel statief
– visitekaartjes
– neem vooral zelf props mee die je graag op de foto wilt hebben!
– er zit geen lunch bij inbegrepen, neem gerust zelf een broodje mee.
– trek warme kleren en schoenen aan. Sommige gedeelte van de fabriek zijn niet verwarmd, je kunt je wel af en toe opwarmen in de verwarmde ruimte.

Algemene voorwaarden:

– Het reserveren van een workshop houdt in dat je de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden aanvaardt
– De vermelde prijzen voor de aangeboden diensten zijn in euro’s.
– Betaling dient vooraf betaald te zijn via Eventbrite.
– Er vinden geen refunds plaats.
– Voorbehouden vanwege ziekte of te weinig deelnemers.


When?

Thursday 7 February 2019
Time: 10.00-13.00 hours
Price: EUR 35.00 Incl. VAT.
Address: Baasdorpermeer 9, Zuidermeer Factory in zuidermeer.* SOLD OUT
Tickets through Eventbrite

The location is included the location, coffee, tea and some cookies and props to style.

What do you take yourself?
– camera or phone
– batteries for your camera or charger (also for your phone)
– if you want a tripod
– business cards
– bring you’re own props if you want
– there is no lunch included, please feel free to roll your own.
– Wear warm clothes and put some warm shoes on. Some portion of the factory are not heated, you can now and then warm up in the heated room.

Terms and conditions:

– Book a workshop means you accept the applicability of the general terms and conditions
– The published rates for the services offered are in euros.
– Payment must be paid in advance via Eventbrite.
– No refunds.
– Reserved because of illness or too few participants.