1-op-1 coaching fotografie & styling

 

coaching 1 op 1 fotografie en styling

1 op 1 Fotografie & Styling coaching

Wil je graag zelf mooie foto’s maken?

Heb je een restaurant en wil je graag mooie foto’s voor je social media en website? Of heb je een webshop of winkel, wil je weten hoe je die foto maakt voor je producten?
In een ochtend leer ik je de basis beginselen over styling & fotografie. Praktische tips zodat je na deze ochtend thuis zelf aan de slag kunt gaan.
Hierbij ga ik ervan uit dat je je camera kent en de knoppen weet te bedienen. Wil je weten hoe alle knoppen werken en de technische kant dan verwijs ik je door naar de basis workshop “Fotografie & Styling”. 

Wat leer je in deze 1 op 1 coaching fotografie?

Deze ochtend kan ik je alles leren over:

– styling
– hoe bouw je een set op
– hoe maak je gebruik van het licht
– uit welk hoeken kun je fotograferen
– verschillende composities
– het gebruik van props in je verhaal
– en veel meer inside tips and tricks

In overleg bepalen we waar de coaching zal plaats vinden. Heb je een restaurant of winkel dan kan ik op jouw locatie komen (0,35 ct per km heen en terug)
Je kunt ook op bezoek komen in mijn foto studio in Breukelen (provincie Utrecht) waar allerlei props en backgrounds voor handen liggen.
Deze fotografie coaching kan ook in het Engels.

Prijs: EUR 193,- excl. BTW.
Tijd: 3 uur (bijv van 10.00  tot 13.00 uur, in overleg).

Ben je geïnteresseerd of heb je een vraag? Schroom niet en stuur mij een berichtje.

Ook verzorg ik online coaching over Food fotografie en Styling. 

Coaching Photography & Styling

Would you like to have beautiful pictures?

Do you have a restaurant and would you like to have beautiful pictures for your social media and website? Or do you have a webshop or shop, do you want to know how to get that picture for your products?
In one morning I learn you the basics about styling & photography. Practical tips so after this morning you can get started at home.
Here I assume that you know your camera has and the buttons to operate. Do you want to know how all the buttons work and the technical side than I would refer you to the basic workshop Photography & Styling”.

What you will learn in this 1 on 1 coaching photography?

This morning I can learn all about:

-styling
-How do you build a set on
-How to make use of the light
-from what angles you can photograph
-different compositions
-the use of props in your story
-and much more inside tips and tricks

In consultation, we determine where the coaching will take place. Do you have a restaurant or store then I can come to your location (0.35 ct per km round trip)
You can also come to visit in my photo studio in Breukelen (province of Utrecht) where all kinds of props and backgrounds for hands.
This photography coaching can also in English.

Price: EUR 193,-excl. VAT.
Time: 3 hours (e.g. from 10.00 to 13.00 hours, on request).

Are you interested or do you have a question? Do not hesitate and send me a message.
I also take care of online coaching:

1- on 1 online coaching Food Photography & Styling

1 on 1 food photography coaching

 

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewarenBewarenBewaren

BewarenBewarenBewarenBewaren

%d bloggers liken dit: