Privacy Verklaring

Privacy verklaring

Lucie de Bock- Beck- food fotograaf en stylist

Willink van Collenstraat 27
3621 CK Breukelen
Holland
KvK nr: 71122559
BTW nr: NL172962146B03

Mylucie verzamelt e-mail adressen. Dit op basis dat mensen zich zelf hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief. Ik gebruik deze e-mail adressen om de nieuwsbrieven te versturen en niet voor andere doeleinden.
De nieuwsbrief gebruik ik om informatie te delen over fotografie tips, events en marketing doel einden.
In de nieuwsbrief staat onderin altijd een optie om je uit te kunnen schrijven. Of je kunt een mail sturen naar lucie@meinit.nl
Uw naam en e-mailadres slaan wij op zolang u op onze nieuwsbrief bent ingeschreven.
Het verstrekken van andere persoonsgegevens is niet verplicht als je je opgeeft voor de nieuwsbrief. Wel is je mail adres handig.
Ik verstuur mijn nieuwsbrieven met Mailchimp, deze komen terecht op de mailserver maar Mailchimp maakt verder geen gebruik van de mail adressen.
Google Analytics verzamelt bezoekers info van dit blog.

De persoonsgegevens van een persoon kunnen worden opgestuurd of gedeeld als dat wordt gevraagd.
Zijn gegevens fout doorgegeven, veranderd of fout verwerkt? Deze kunnen worden aangepast.
Als iemand een klacht wil indienen, dan gaat dat via Autoriteit Persoonsgegevens. Wil je overs stappen naar een andere partij dan heb je dat recht. De gegevens worden dan overgedragen.

Privacy statement

Lucie de Bock-Beck
Food photographer and stylist

Walker of Collenstraat 27
3621 CK Breukelen
Holland
Commercial register no: 71122559
VAT no: NL172962146B03

Mylucie collects e-mail addresses. This on the basis that people themselves have registered for the newsletter. I use those email addresses to send the newsletters and for no other purposes.
The newsletter I use to share information about photography tips, events and marketing purposes.
In the bottom of the newsletter is always an option to get out to be able to write. Or you can send a mail to lucie@meinit.nl
Your name and email address we store on our newsletter as long as you are registered.
Providing other personal data is not mandatory when you sign up for the newsletter. What is your email address handy.
I send my newsletters with Mailchimp, this end up on the mail server but Mailchimp makes no further use of the mail addresses.
Google Analytics collects visitors info from this blog.

The personal data of a person can be sent or shared as prompted.
Are data error, changed or error processed? This can be customized.
If someone wishes to make a complaint, then that personal data via Autoriteit Persoonsgegevens. Would you like to cross over steps to a party other than you got that right. The data is then transferred.

%d bloggers liken dit: