Foto credits: Elke Verbruggen fotografie

The urge to create

De vrijheid om te mogen doen en waar je hart sneller van gaat stromen. Creëren, je gevoel achter na gaan, alle kennis opnemen als een spons, overal mogelijkheden in zien, mensen inspireren en inspiratie krijgen door anderen.

Dat ben ik gaan zoeken nadat ik mijn vorige bedrijf had verkocht in 2016.

Styling & Fotografie

Ik kan in een flow raken als ik aan het stylen ben. Fotograferen, mijzelf ontwikkelen, experimenteren, oefenen en leren. Passie voelen, dromen en focus op de toekomst.

Inspiratie en kennis delen

Waar ik veel plezier uithaal is het geven van mijn fotografie & styling workshops en 1 op 1 fotografie en business coaching.
Wat ik nu allemaal leer en ervaar deel ik graag met anderen op mijn blog.
Inspiratie deel en krijg ik op Instagram waar ik mooie nieuwe mensen ontmoet.
Ik doe waar ik energie van krijg, waar ik blij van wordt. Op dit moment is dat het stylen en fotograferen van eten, foto achtergronden maken voor mijn backdrop shop @myluciebackdrops en producties maken voor tijdschriften.

In 2018 won ik de 3e prijs bij “Pink Lady Food Photographer of the Year 2018” in de categorie “Foodblogger”, 2 foto’s van mij kwamen in de shortlist.
In 2017 was ik genomineerd bij Meet the Blogger als “Dutch Meet the Blogger Rising Star Award”.

Afgelopen jaar 2019 was ik geselecteerd voor de “Foodphotofestival” in Vejle in Denemarken.

Wil je iets vragen, samenwerken of iets anders? Je kunt mij altijd mailen op lucie@meinit.nl
In overeenstemming met elkaar kunnen we tot een samenwerking komen.

Fotografie producten- interieur fotografie- stillevens- old dutch master fotografie-product fotografie- culinaire fotografie- food styling- food fotografie:

Wil je voor je bedrijf/restaurant  en website foto’s van je producten of voor een kookboek? Of wil je interieur foto’s of foto’s van jouw product?
Hiervoor kun je mij inhuren als fotograaf en stylist.

Het is mogelijk dat ik op locatie werk. Ook beschik ik over een fotostudio met een keuken.

Je kunt een mail sturen naar: lucie@meinit.nl of laat een bericht achter in het contact formulier. 

Telefoon nummer: 06-24902716


The urge to create

The freedom to be allowed to do so and where your heart flow faster. Create, follow your feeling, getting all the  all knowledge like a sponge, inspire people and get inspired by others.

For that I was searching after I sold my previous company in 2016.

Food Styling & Photography

Sometimes It feels like I’m in a flow when I’m styling. Shooting, develop myself, experiment, practice and learn. Feel passion, dreams and focus on the future.

Inspiration and knowledge sharing

I really love giving my photography & styling workshops and photography 1 on 1 coaching.
What I’m learning now I share it on my blog and I give live sessions on Instagram. I’ve met some wonderful people on Instagram and I’m getting a lot of inspiration from it.
I do what gives me energy, what makes me happy. At the moment it’s styling and photographing food, making photo backgrounds for my backdrop shop @myluciebackdrops and making productions for magazines.

In 2018, I won the 3rd prize at “Pink Lady Food Photographer of the Year” in the category “Foodblogger 2018”, 2 pictures of me came in the short list.
In 2017 I was nominated at Meet the Blogger as “Dutch Meet the Blogger Rising Star Award”.

Would you like to ask me something, collaborate or something else? You can always email me on lucie@meinit.nl
In accordance with each other we can come to a collaboration.

Photography products-food photography-food styling-food photography:

Would you like for your business/restaurant and website pictures of your products or for a cookbook? For this you can hire me as a photographer and stylist.
You can send a mail to: lucie@meinit.nl or leave a message in the contact form.

Telephone number: 06-24902716

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewarenBewarenBewaren

BewarenBewarenBewarenBewaren

BewarenBewarenBewarenBewaren

BewarenBewarenBewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewarenBewarenBewaren