Gathering & Styling Oktober


Oh yess nu heb ik weer zo’n goede tip door gekregen! Deze dag, dinsdag 12 oktober, gaan we foto’s maken op de prachtige locatie Koetshuis Waterland.
(ongeveer 20 minuutjes van Amsterdam). Het is een historisch pand op een landgoed. Binnen is het met een eclectische touch ingericht maar met een huiselijke woonsfeer.
Er is mogelijkheid om binnen en buiten te fotograferen.

Wanneer:
Dinsdag 12 oktober 2021,
10.30- 13.30 uur.
Prijs: €50,- p.p. excl btw. Deze events zijn vaak snel uitverkocht dus wees er snel bij!

Koetshuis Waterland
Rijksweg 112
1981LD Velsen Zuid

Wat is Gathering & Styling?

Dit is een event waar creatievelingen bij elkaar komen om elkaar te inspireren. Je gaat veel foto’s maken en zelf gaat stylen.
Het is een kans om te oefenen met je fotografie en nieuwe aspecten te ontdekken. 
Je kunt een verzameling foto’s maken voor je blog, Instagram of Facebook. 
Met elkaar kun je ervaringen uitdelen, nieuwe kennis opdoen, en kennis delen. Zie het als creatief netwerken!


Ik zelf geef geen les deze dag, ook ik ga heerlijk foto’s maken. Wil je toch meer leren over fotografie & styling? Ook mijn fotografie workshops en 1 op 1 coaching zijn weer open voor inschrijving.

Voor wie is dit Gathering & Styling event?

 • Voor iedereen die ervan houdt om foto’s te maken.
 • Je wilt je fotografie skills oefenen.
 • Je wilt zelf settings maken met food.
 • Je bent bloemiste, styliste of ontwerper en je wilt je eigen projecten op de foto zetten.
 • Je zou graag eens ideeën willen uitwisselen met anderen.
 • Je bent een hobby, een beginnend fotograaf of advanced.
 • Je wilt oefenen met portret of interieur fotografie.
 • Je wilt graag nieuwe energie opdoen.

Neem je eigen props mee

Sommige deelnemers nemen nog meer spullen dan ik mee; het mag allemaal. Als je graag zelf je eigen props, bloemen of eten mee wilt nemen, het is toegestaan.

Backdrops voor fotografie

Deze dag zal ik ook mijn vinyl backdrops meenemen van mijn shop @myluciebackdrops
Je kunt de fotoachtergronden direct uitproberen en kijken welke het beste voor jouw werken.
Later kun je ze in mijn shop als vinyl backdrops laten bezorgen bij je thuis of je kunt ze zelf afdrukken (dat staat hier beschreven).

Corona maatregelen

 • Houdt voldoende afstand als je foto’s maakt. De tuin en de binnenruimte is groot en er is genoeg plek om afstand van elkaar te houden.
 • Ben je ziek of verkouden? Blijf dan thuis.

Wat neem je mee?

– camera of telefoon met batterijen/opladers
– eventueel statief 
– visitekaartjes
– jas voor buiten
– neem vooral zelf props mee die je graag op de foto wilt hebben!
– er zit geen lunch bij inbegrepen, neem gerust zelf een broodje mee. 
Je kunt dus ook alleen met je telefoon foto’s maken.

Algemene voorwaarden:

– Deze beelden kun je gebruiken voor je portfolio, sociale media of blog maar niet voor commercieel gebruik dus niet voor een tijdschrift of een boek. Dit omdat ik de ruimtes afhuur voor “niet commerciele shoots’ waardoor het haalbaar blijft om de locatie af te huren.
 – Het reserveren van dit event houdt in dat je de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden aanvaardt
– De vermelde prijzen voor de aangeboden diensten zijn in euro’s.
– Betaling dient vooraf betaald te zijn.
– Er vinden geen refunds plaats. Helaas kun je ook niet je plek verzetten als je toch niet kan komen.
– Voorbehouden vanwege ziekte of te weinig deelnemers.

Gathering & Styling October

Oh yess now I got another good tip! This day, Wednesday October 12, we are going to take pictures at the beautiful location Koetshuis Waterland in Velsen Zuid (near Amsterdam).
It is a historic building on an estate. Inside it is decorated with an eclectic touch but with a homely living atmosphere.
There is a possibility to take pictures inside and outside.

When:
Tuesday, October 12, 2021.
Time: 10:30- 13:30.
Price: EUR. 50,- p.p. excluding VAT 21% These events are often sold out quickly so be quick!

Koetshuis Waterland
Rijksweg 112
1981LD Velsen Zuid

What is Gathering & Styling?

This is an event where creative people come together to inspire each other. You are going to take a lot of pictures and style yourself.
It is an opportunity to practice your photography and discover new aspects.
You can make a collection of photos for your blog, Instagram or Facebook.
Together you can share experiences, gain new knowledge, and share knowledge. Think of it as creative networking!

Who is this Gathering & Styling event for?

 • For anyone who loves to take pictures.
 • You want to practice your photography skills.
 • You want to make your own settings with food.
 • You are a florist, stylist or designer and you want to photograph your own projects.
 • You would like to exchange ideas with others.
 • You are a hobby, a beginner or advanced photographer.
 • You want to practice with portrait or interior photography.
 • You want to get new energy.

Bring your own props

Some participants take more stuff than I do; it’s all right. If you would like to bring your own props, flowers or food, it is allowed.

Practice with photography backdrops

This day I will also bring my vinyl backdrops from my shop @myluciebackdrops
You can directly try out the photo backgrounds and see which ones are best for your work.
Later you can have them delivered to your home as vinyl backdrops in my shop or you can print them yourself.

Corona measures

Keep enough distance when taking pictures. The garden and interior space is large and there is enough space to keep enough distance from each other.
Are you ill or do you have a cold? Then stay at home.
There are disinfectant hand gels to clean your hands regularly.

What are you taking?

 • camera or phone with batteries/chargers
 • possible tripod
 • business cards
 • outdoor jacket
 • Above all, bring your own props that you would like to have photographed!
 • Lunch is not included, feel free to bring your own sandwich.
  So you can only take pictures with your phone.