Gathering & Styling in Famflowerfarm

Foto Farmflower farm

Foto’s maken in bloemenzee

De editie van Gathering & Styling voor na de zomervakantie staat ook al in de planning….!
Eerst hebben we nog de editie in de pluktuin in Stoutenburg op donderdag 11 juli 2019 (er zijn nog een paar tickets beschikbaar).

Op dinsdag 10 september 2019 ben je welkom op de Famflower farm in Lisse. Er bloeit dan een pracht aan dahlia’s. Marlies & Linda ontvangen ons met koffie en thee op het veld. Een paar dagen van tevoren krijg je de precieze locatie door.
Dan vertrekken we naar de bloemenvelden. Er zijn props aanwezig maar je mag ook je eigen props/eten meenemen.

Fotografie van Lucie

Wat ga je doen bij Gathering & Styling?

Bij fotografie draait het om oefenen, oefenen en oefenen.
In deze bijeenkomst ga je samen met anderen lekker “free stylen”, zelf foto’s maken. Je kunt in je eentje lekker aan de slag gaan of hulp vragen aan anderen.
Ook is het een mooie gelegenheid om kennis uit te wisselen en ervaringen te delen. Vaak is het beroep van fotografie toch alleen en ik merk dat het fijn is om met met anderen te sparren en samen foto’s te maken.
Deze bijeenkomst is niet alleen voor professionals, het is voor iedereen. Mensen komen om gewoon een mooie ochtend te hebben, om hun skills te verbeteren als beginnend fotograaf of gewoon lekker creatief bezig te zijn.
Veel mensen komen alleen dus schroom niet om alleen te komen.

Maak foto’s voor je portfolio of Instagram

Fotografie Lucie

Zie het ook als een kans om je portfolio weer aan te vullen, een nieuwe blogpost te schrijven of een verzameling foto’s te hebben voor je Instagram feed.
Fotografeer je alleen met je telefoon? Dan ben je ook van harte welkom.

Tickets 10 september 2019

Hoe laat: 10.30-14.30 uur
Prijs: 40,- incl btw.
Adres: FAM Flower Farm
Locatie Noordwijkerhout

Tickets via EVENTBRITE
Parkeren kan gratis op het terrein.
De HASHTAG voor Instagram voor dit event is #gatheringandstyling

Bij de prijs zit inbegrepen de locatie, koffie, thee en wat lekkers, props om mee te stylen.
Wat neem je zelf mee?
– camera of telefoon
– batterijen voor je camera of oplader (ook voor je telefoon)
– eventueel statief
– visitekaartjes
– neem vooral zelf props mee die je graag op de foto wilt hebben!
– er zit geen lunch bij inbegrepen, neem gerust zelf een broodje mee.
– als je engels spreekt of een andere taal kun je uiteraard ook mee doen. Alleen het voorstelrondje is even in het Nederlands.

Algemene voorwaarden:

– Het reserveren van een workshop houdt in dat je de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden aanvaardt
– De vermelde prijzen voor de aangeboden diensten zijn in euro’s.
– Betaling dient vooraf betaald te zijn via Eventbrite.
– Er vinden geen refunds plaats.
– Voorbehouden vanwege ziekte of te weinig deelnemers.

Making photos in a flower sea

The edition of Gathering & Styling for after the summer holidays is also planned…!
First we have the edition in the picking garden in Stoutenburg on Thursday 11 July 2019 (there are still a few tickets available).

On Tuesday 10 September 2019 you are welcome at the Famflower farm in Lisse. There will be a beautiful bloom of dahlias. Marlies & Linda welcome us with coffee and tea at the field. A few days before the event you will receive the address.
Then we leave for the flower fields. There are props available but you can also bring your own props/food.

Fotografie Famflowerfarm

What are you going to do at Gathering & Styling?

Photography is all about practice, practice and practice.
In this meeting you will go “free styling” together with others, making your own pictures. You can work on your own or ask others for help.
It is also a great opportunity to exchange knowledge and share experiences. Often, the profession of photography is still alone and I notice that it is nice to spar with others and take photos together.
This meeting is not only for professionals, it is for everyone. People come to just have a beautiful morning, to improve their skills as a starting photographer or just to be creative.
Many people come alone so don’t hesitate to come alone.

@heitermagazine in action

Make photos for your portfolio or Instagram

Also see it as an opportunity to refill your portfolio, write a new blog post or have a collection of photos for your Instagram feed.
Do you only photograph with your phone? Then you’re welcome too.

Tickets September 10

What time: 10:30-14:30
Price: 40,- incl. VAT.
Address: FAM Flower Farm
Locatation Noordwijkerhout, Holland

Tickets via EVENTBRITE
Parking is free on site.
The HASHTAG for Instagram for this event is #gatheringandstyling

The price includes the location, coffee, tea and some goodies, props to style with.
What do you bring with you?

 • Camera or phone.
 • Batteries for your camera or charger (also for your phone).
 • Possible tripod.
 • Business cards.
 • Please bring your own props that you would like to have on the picture!
 • There is no lunch included, feel free to bring your own sandwich.
 • If you speak English or any other language you can also join in. Only the suggestion round is in Dutch.

General terms and conditions:

Booking a workshop implies that you accept the applicability of the general terms and conditions.

 • The prices quoted for the services offered are in euros.
 • Payment must be made in advance via Eventbrite.
 • There will be no refunds.
 • Reserved due to illness or lack of participants.


%d bloggers liken dit: