Gathering & Styling event September

 

Herken je dit?

 • Fotografie en styling doe je alleen; het zou zo fijn zijn om dit eens samen met anderen te doen.
 • Ik zou graag met anderen ervaringen en kennis willen delen.
 • Hoe doen anderen dat, een job als fotograaf of stylist beginnen? 
 • Ik mis een  creatief netwerk om contacten op te doen.
 • Ik zou graag de tijd willen nemen om foto’s te maken voor mijn collectie, social media of portfolio.
 

Wat is Gathering & Styling?

Dit een een bijeenkomst waar iedereen mag komen die graag foto’s wilt maken. Of het nu met je camera is of met je telefoon.
De Gathering & Styling events worden met regelmaat gehouden en elke keer probeer ik een andere inspirerende locatie te vinden.

En het maakt niet uit wat je wilt fotograferen, dit mogen bloemen zijn, groentes maar ook mensen of sfeerhoekjes.
Je gaat zelf settings maken maar je kunt ook samenwerken met iemand anders als je niet zo goed weet hoe dat moet.
De locatie zelf is uiteraard ook fotogeniek.
Je mag ook je eigen props meenemen maar ik neem ook props mee die je mag gebruiken.

Notitie: Ik geef zelf geen les op deze ochtend. Ik doe ook lekker mee met fotograferen ;-).

Prijs: EUR 50,- excl btw.

Wanneer?

Donderdag 23 September 2021.

Van 10:30-13:30 uur.

 Waar?

Deze keer kun je terecht op de prachtige locatie “Kiemkracht 64” in Malden. Dit een inspirerende plek in een oase van groen. Ze heeft als missie de relatie tussen mens en natuur te herstellen.
Kiemkracht 64 wil een actieve bijdrage leveren aan bewustwording en een nieuw perspectief bieden op voedselvoorziening en landschapsinrichting. Daarbij wil zij samenwerken met de aarde, haar ondersteunen bij haar herstel en leren van de onvoorstelbare intelligentie die alle processen in de natuur – en dus ook in onszelf! – aanstuurt.

We kunnen foto’s maken in de prachtige grote tuin en we kunnen overal hoekjes fotograferen.

Kiemkracht 64
Hatertseweg 7a
6581 KD Malden

Parkeren kan gratis voor de deur.

Informatie:

 • Prijs: EUR 50,- excl btw.
 • Inclusief, koffie, thee en een koekje.
 • Neem je eigen lunch gerust mee.
 • Notitie; deze beelden kun je gebruiken voor je portfolio, sociale media of blog. maar niet voor commercieel gebruik dus niet voor een tijdschrift of een boek. Dit omdat ik de ruimtes afhuur voor “niet commerciele shoots’ waardoor het haalbaar blijft om de locatie af te huren.
 • Neem vooral je eigen props mee! Heb je deze niet? Geen probleem. Ik neem ook props mee.
 • Er komen veel mensen alleen. Juist omdat iedereen steeds terugkomt leer je elkaar kennen. Iedereen is welkom.

 

Wat neem je zelf mee?
– camera of telefoon
– batterijen voor je camera of oplader (ook voor je telefoon)
– eventueel statief
– visitekaartjes
– lunch
– props, bloemen of eten om mee te stylen.

Algemene voorwaarden:

– Het reserveren van een workshop houdt in dat je de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden aanvaardt
– De vermelde prijzen voor de aangeboden diensten zijn in euro’s.
– Betaling dient vooraf betaald te zijn.
– Er vinden geen refunds plaats. Helaas kun je ook niet je plek verzetten als je toch niet kan komen.
– Voorbehouden vanwege ziekte of te weinig deelnemers.

Corona maatregelen:
– Als je ziek en/of verkouden ben je helaas genoodzaakt om thuis te blijven.
– De ruimte is groot genoeg om voldoende afstand van elkaar te houden.
– Ik verwacht van de deelnemers dat ze op de workshop dag ook voldoende afstand van elkaar houden tijdens het fotograferen.
– Er zijn voldoende desinfecteer gels aanwezig.

– Als deze ochtend niet mocht doorgaan vanwege Corona wordt deze opgeschoven naar andere data. Door het kopen van het ticket ga je akkoord dat de ochtend verschoven wordt (uiteraard naar een passende data).

What is Gathering & Styling?

This is a meeting where anyone who would like to take pictures can come. Whether with your camera or with your phone.
The Gathering & Styling events are held regularly and every time I try to find a different inspiring location.

 

And it doesn’t matter what you want to photograph, may be food but also people or atmospheres.
You are going to make your own settings but you can also collaborate with someone else if you don’t know how to do it.
You can also bring your own props but I also bring props that you can use.

Note: I do not teach this morning. I also participate in photography 😉

When?

Donderdag  23 September
Time: 10:30-13:30.

Price: EUR 50,- excl vat.

 

 

Where?

This time you can visit the beautiful location “Kiemkracht 64” in Malden. 

Kiemkracht 64
Hatertseweg 7a
6581 KD Malden

Information

 

 • Price: EUR 50,- excl VAT.
  Includes coffee, tea and a cookie.
 • Bring your own lunch.
 • Note: you can use these images for your portfolio, social media or blog, but not for commercial use, so a magazine or a book. This is because I rent the spaces for “non-commercial shoots” so it remains feasible to rent the location.
 • Bring your own props! Don’t you have them? No problem.
 • Many people come alone. Just because everyone keeps coming back, you get to know each other. Everyone is welcome.
 • Parking is free on the premises.

What do you bring yourself?

 • camera or phone
 • batteries for your camera or charger (also for your phone)
 • possibly tripod
 • business cards.

 

General terms and conditions

Booking a workshop means that you accept the applicability of the general terms and conditions.

 

 • The prices listed for the services offered are in euros.
 • Payment must be made in advance.
 • There are no refunds.
 • Reserved due to illness or too few participants.

 

Corona measures:

 • If you are ill and/or have a cold, you are unfortunately forced to stay at home.
 • The space is big enough to keep enough distance from each other.
 • I expect the participants to keep enough distance from each other during the workshop day.
 • There are enough disinfected gels present.
 • Wearing a mouth cap is mandatory.
 • If this morning was not allowed to continue because of Corona, it will be moved to other dates. By buying the ticket you agree that the morning will be rescheduled (of course to a suitable date).